ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ СМУГ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ

  • Павло Дмитрович Черняк Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: скінченна смуга, метод скінченних смуг, метод скінченних елементів, плоский напружений стан

Анотація

У статті наведено алгоритм розрахунку плоскої задачі теорії пружності за методом скінченних смуг, показано його особливості та переваги. Виконано аналіз результатів у порівнянні з результатами, отриманими за методом скінченних елементів.

Біографія автора

Павло Дмитрович Черняк, Національний університет «Львівська політехніка»
аспірант кафедри мостів та будівельної механіки

Посилання

1. Cheung Y. K. Finite Strip Method in Structural Analysis / Cheung Y. K. – Oxford. : Pergamon Press, 1976. – 233 p.

2. Cheung Y. K. The Finite Strip Method / Y. K. Cheung, L. G. Tham. – Boca Raton. : CRC Press, 1997. – 416 p.

3. Friedrich R. Finite strip method: 30 years A bibliography (1968-1998) / R. Friedrich // Int. J. for Computer-
Aided Engineering. – 2000. – № 17. 1. – P. 92 – 111.

4. Рудаков К. Н. FEMAP 10.2.0. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкций /
Рудаков К. Н. – К. : НТУУ "КПИ", 2011. – 317 с.

5. Зинкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зинкевич, К. Морган. – М. : Мир, 1986. – 318 с.
Як цитувати
[1]
П. Черняк, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ СМУГ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Будівництво

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.