МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРУГИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Юрій Іванович Тугай Інститут електродинаміки НАН України
  • Олександр Борисович Бесараб Національний технічний університет України «КПІ»
Ключові слова: ферорезонанс, основна крива намагнічування, гістерезис, модель Джилса- Атертона

Анотація

Розроблено математичну модель електромагнітного трансформатора напруги. Явище гістерезису відтворено на моделі Джилса-Атертона, у якій враховано вплив швидкості перемагнічування на величину коерцитивної сили.

Біографії авторів

Юрій Іванович Тугай, Інститут електродинаміки НАН України

доктор технічних наук, завідувач відділу оптимізації систем
електропостачання

Олександр Борисович Бесараб, Національний технічний університет України «КПІ»
асистент кафедри електричних мереж та систем

Посилання

1. Stosur M. ATP/EMTP Study of Ferroresonance Involving HV Inductive VT and Circuit Breaker Capacitance / M. Stosur, W. Piasecki, M. Florkowski, M. Fulczyk // Power Quality and Utilization, Journal. – 2008. – Vol. XIV, No. 2. – Р. 49 – 53.

2. Бесараб О. Б. Моделювання ферорезонансного процесу в трансформаторі напруги прямим методом / О. Б. Бесараб, Ю. І. Тугай // Праці Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 30. – С. 87 – 90.

3. Бессонов Л. А. Электрические цепи со сталью / Бессонов Л. А. – М. : Госэнергоиздат, 1946. – 171 с.

4. Chan J. H. Nonlinear Transformer Model for Circuit Simulation / J. H. Chan, A. Vladimirescu, X. C. Gao, P. Liebmann, J. Valainis // IEEE transactions on computer-aided design. – 1991. – Vol. 10, № 4. – Р. 476 – 482.

5. Jiles D. C. Theory of ferromagnetic hysteresis / D. C. Jiles, D. L. Atherton // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 1986. – Vol. 61. – P. 48 – 60.

6. Амелин С. А. Модификация модели Джилса-Атертона для учета частотных свойств ферромагнетиков / С. А. Амелин, А. А. Новиков, К. Н. Строев, Н. Н. Строев // Электричество. – 1995. – № 11. – C. 60 – 63.
Як цитувати
[1]
Ю. Тугай і О. Бесараб, МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРУГИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.