ЗАСТОСУВАННЯ МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЦИКЛІЧНОСТІ НА УПРАВЛІННЯ РОЗГАЛУЖЕНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ

  • Володимир Михайлович Дубовой Вінницький національний технічний університет
  • Інна Віталіївна Пилипенко Вінницький національний технічний університет
  • Роман Сергійович Стець Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: циклічний технологічний процес, марковська модель, ризик

Анотація

У статті отримано неоднорідну марковську модель, яка дозволяє оцінити ризик варіантів реалізації циклічного розгалуженого технологічного процесу й обрати реалізацію з мінімальним ризиком. На основі розробленої моделі здійснено прогнозування щодо доцільності кількості повторень циклічного технологічного процесу. Розроблену модель застосовано до технологічного
процесу тестування програмного забезпечення.

Біографії авторів

Володимир Михайлович Дубовой, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем
управління

Інна Віталіївна Пилипенко, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри комп’ютерних систем управління
Роман Сергійович Стець, Вінницький національний технічний університет
студент  кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Дубовой В. М. Оцінювання ризику розгалужено-циклічних технологічних процесів / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, А. В. Денисов // Вісник ХНУ. – 2011. – № 6. – С. 165 – 168.

2. Горкуненко А. Б. Математичне моделювання економічних циклічних процесів для їх автоматизованого аналізу та прогнозу / А. Б. Горкуненко, С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 3. – С. 269 – 275.

3. Слуцкий Е. Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов / Е. Е. Слуцкий // Вопр.
Коньюктуры. – 1997. – Т. 3, вып. 1. – С. 34 – 64.

4. Louçã F. Turbulence in Economics: An Evolutionary Appraisal of Cycles
and Complexity in Historical
Processes / Louçã F. – Cheltenham : Edwar Elgar, 1997. – 400 p.

5. Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М. : «Наука», 1969. – 512 c.

6. Дубовой В. М. Марковська модель прийняття рішень розгалужено-циклічними технологічними процесами / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, О. Д. Никитенко // Вісник ВПІ. – 2012. – № 6. – C. 130 – 135.

7. Dubovoy V. M. Uncertain graph as the model of branching technological proctss / V. M. Dubovoy, I. V. Pylypenko, G. Y. Derman / Nauka i studia. – 2013. – № 17 (85). – Р. 27 – 33.

8. Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами : монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. – Вінииця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 190 с.

9. Савин Р. Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах / Р. Савин. – М. : Дело, 2007. – 312 с.
Як цитувати
[1]
В. Дубовой, І. Пилипенко, і Р. Стець, ЗАСТОСУВАННЯ МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЦИКЛІЧНОСТІ НА УПРАВЛІННЯ РОЗГАЛУЖЕНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.