ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МЕТАЛООБРОБКИ ЯК ЗАСІБ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

  • Віталій Іванович Клочко Вінницький національний технічний університет
  • Альона Анатоліївна Коломієць Вінницький національний технічний університет
  • Катерина Іванівна Коцюбівска Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: моделювання на основі диференціальних рівнянь, механічна обробка, деформування деталей

Анотація

У статті проілюстровано використання методу математичного моделювання на прикладі застосування розв’язків диференціальних рівнянь з метою показати один із підходів використання методу проектів у процесі фундаментальної підготовки майбутніх інженерів.

Біографії авторів

Віталій Іванович Клочко, Вінницький національний технічний університет
д. пед. н., професор кафедри вищої математики
Альона Анатоліївна Коломієць, Вінницький національний технічний університет
к. пед. н., доцент кафедри вищої математики
Катерина Іванівна Коцюбівска, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Клочко В. І. Формування знань майбутніх інженерів з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь : монографія / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 216 с.

2. Клочко В. І. Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі : Навчально-методичний посібник / Клочко В. І. – В.: ВДТУ, 1997. – 64 с.

3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11570718/informatika/metod_proektiv_tehnologiya_navchannya.

4. Бухтиярова И. Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении / И. Н. Бухтиярова // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С. 108 – 113.

5. Закутный А. С. Анализ систем автоматического управления металлообработкой / А. С. Закутный, В. С. Коцюбинский, Р. А. Романец // Праці науково-технічної конф. “Електромеханіка. Теорія і практика”. -
Львів-Славськ: ДУ “Львівська політехніка”. - 1996. - С. 82 – 83.
Як цитувати
[1]
В. Клочко, А. Коломієць, і К. Коцюбівска, ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МЕТАЛООБРОБКИ ЯК ЗАСІБ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.