ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ КЕРУВАННЯ БАГАТОФАЗНИМ КОРЕКТОРОМ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ

  • Павло Сергійович Сафронов Донбаський державний технічний університет
  • Дмитро Володимирович Кучеренко Донбаський державний технічний університет
  • Юлія Валеріївна Бондаренко Донбаський державний технічний університет
  • Олександр Федорович Бондаренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Володимир Миколайович Сидорець Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Ключові слова: джерело живлення, багатофазний коректор коефіцієнта потужності, сигнал керування, коефіцієнт гармонічних спотворень

Анотація

З метою поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення з мережею запропоновано використовувати схемну топологію з багатофазним коректором коефіцієнта потужності. Спосіб реалізації багатофазного коректора коефіцієнта потужності передбачає роботу кожної уніфікованої фази в режимі переривчастого струму, близького до граничного, а сигнал керування
коректором формується з урахуванням спектрального складу вхідного струму, що дозволяє отримати вхідний струм, наближений до синусоїдального. За допомогою імітаційного моделювання виконано оцінку коефіцієнта гармонічних спотворень досліджуваної схеми та підтверджено ефективність запропонованих рішень.

Біографії авторів

Павло Сергійович Сафронов, Донбаський державний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електронних систем
Дмитро Володимирович Кучеренко, Донбаський державний технічний університет
аспірант кафедри електронних систем
Юлія Валеріївна Бондаренко, Донбаський державний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електронних систем
Олександр Федорович Бондаренко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент, докторант кафедри промислової електроніки
Володимир Миколайович Сидорець, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

д. т. н., професор, провідний науковий співробітник відділу
фізики газового розряду та техніки плазми

Посилання

1. Письменний О. О. Підвищення ефективності систем живлення машин для контактного точкового
зварювання: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. техн. наук : 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і
технології» / О. О. Письменний. – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ. – Київ, 2008. – 17 с.

2. Транзисторные преобразователи с улучшенной электромагнитной совместимостью / [А. К. Шидловский и
др.]. – Київ: Наук. думка, 1993. – 272 с.

3. Schafmeister F. Scalable Multi Phase Interleaved Boundary Mode PFC Concept enabling Energy- and Cost
Efficient PSUs in the kW-Range / F. Schafmeister, X. Wang, T. Grote, P. Ide // Proceedings of IEEE International
Symposium on Industrial Electronics. – 2010. – P. 3831 – 3835.

4. Grote T. Digital Control Strategy for Multi-Phase Interleaved Boundary Mode and DCM Boost PFC Converters /
T. Grote, H. Figge, N. Fröhleke, J. Böcker, F. Schafmeister // Proceedings of IEEE Energy Conversion Congress and
Exposition. – 2011. – P. 3186 – 3192.

5. Zambada J. Interleaved Power Factor Correction. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.microchip.com/webinars.microchip.com/WebinarDetails.aspx?dDocName=en548529.

6. Xu P. Multiphase Voltage Regulator Modules with Magnetic Integration to Power Microprocessors: PhD thesis /
Xu P. – Virginia Polytechnic Institute and State University. – Blacksburg, 2002. – 204 p.
Опубліковано
2015-04-23
Як цитувати
[1]
П. Сафронов, Д. Кучеренко, Ю. Бондаренко, О. Бондаренко, і В. Сидорець, ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ КЕРУВАННЯ БАГАТОФАЗНИМ КОРЕКТОРОМ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ, НПВНТУ, № 1, Квіт 2015.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.