РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОГО АЛГОРИТМУ ФРАКТАЛЬНОГО КОДУВАННЯ

  • Ольга Юріївна Софина Вінницький національний технічний університет
  • Алла Василівна Лозун Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: стиснення зображень, фрактальне кодування, дискретне косинусне перетворення, вейвлет-перетворення, паралельні обчислення

Анотація

У статті запропоновано модифікацію алгоритму фрактального кодування шляхом використання дискретного косинусного перетворення, вейвлет-перетворення Хаара й паралельних обчислень. Розроблений алгоритм має на меті зменшення обчислювальної складності алгоритму фрактального кодування й підвищення швидкодії процесу стиснення зображень.

 

 

 

Біографії авторів

Ольга Юріївна Софина, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Алла Василівна Лозун, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Ватолин Д. С. Тенденции развития алгоритмов архивации графики / Д. С. Ватолин // Открытые системы. – 2010. – № 2. – С. 15 – 24.

2. Fisher Y. Fractal image compression using iterated transform / Y. Fisher, E.W. Jacobs, R. D. Boss // Naval Ocean Systems Center: NOSC Technical Report. – 1991. – № 1408. – P. 1122 – 1128.

3. Jacquin A. Image coding based on a fractal theory of iterated contractive image transformations / A. Jacquin // IEEE Transactionson Image Processing. – 1992. – No 1. – P. 18 – 30.

4. Ватолин Д. С. Использование ДКП для ускорения фрактального сжатия изображений / Д. С. Ватолин // Программирование. – 1999. – № 3. – С. 51 – 57.

5. Дискретное вейвлет-преобразование [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискретное_вейвлет-преобразование. – Назва з екрану.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
[1]
О. Софина і А. Лозун, РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОГО АЛГОРИТМУ ФРАКТАЛЬНОГО КОДУВАННЯ, НПВНТУ, № 2, Лип 2015.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.