ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІНВЕРСНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕКСТУРОВАНОМУ ФОНІ

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Юріївна Софина Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто новий підхід до розв’язання задач розпізнавання об’єктів на текстурованому фоні. Запропоновано виконувати фільтрацію текстур за допомогою інверсного резонансного фільтра (ІРФ). Синтез фільтра грунтується на апроксимації поверхні фону рядом Фур’є, який складають принципові власні двовимірні коливання фону.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри автоматики та інформаційно- вимірювальної техніки
Ольга Юріївна Софина, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний і О. Софина, ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІНВЕРСНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕКСТУРОВАНОМУ ФОНІ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.