АДАПТИВНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Юрійович Коцюбинський Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Миколаївна Кислиця Вінницький національний технічний університет
  • Ніна Володимирівна Казимірова Вінницький національний технічний університет
  • Ганна Олександрівна Кириленко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, нечітка логіка, адаптивна система, прогнозування випадкових процесів

Анотація

У статті розроблено адаптивну систему підтримки прийняття рішень на основі правил нечіткої логіки, яка враховує результати прогнозування поведінки об’єктів і може бути ефективно використана в умовах невизначеності.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., проф., завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Володимир Юрійович Коцюбинський, Вінницький національний технічний університет
к. т. н, доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Людмила Миколаївна Кислиця, Вінницький національний технічний університет
магістр, здобувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Ніна Володимирівна Казимірова, Вінницький національний технічний університет
магістр, аспірант кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Ганна Олександрівна Кириленко, Вінницький національний технічний університет
студентка кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Бочарников В. П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике / В. П. Бочарников. – Санкт-Петербург: «Наука» РАН, 2001. – 328 с.

2. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту ті підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник/ С. О. Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.

3. Блюмин С. Л. Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности / С. Л. Блюмин, И. А. Шуйкова. – Липецк: ЛЭГИ, 2001. – 138 с.

4. Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования / Е. П Попов., В. А. Бесекерский. – М.: Наука, 2003. – 759 с.

5. Ропштейн А. П. Нечеткая надежность алгоритмических процессов / А. П. Ропштейн, С. Д. Штовба. – Винница: Континент – ПРИМ, 1997. – 142 с.

6. Kvetniy R. N. Using of adaptive approach to make decision in difficult systems / R. N. Kvetniy, V. Y. Kotsubinskiy, L. N. Kislitsa, N. V. Kazimirova // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «ІІРТК-2009», 2009. – C. 15 – 17.

7. Ферстер Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа / Э. Ферстер, Б. Ренц. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с.

8. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир, 1974. – 408 с.

9. Кендалл М. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Кендалл, А. Стьюарт. – М.: Наука, 1976. – 265 с.

10. Bollerslev T. Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / T. Bollerslev, R. T. Baillie, H. O. Mikkelsen // Journal of econometrics. – 1996. – № 74, – Р. 3 – 30.

11. Baillie R. T. Analyzing inflation by the fractionally integrated ARFIMA-GARCH model / R. T. Baillie, C.-F. Chung, M.A. Tieslau // Journal of Applied Econometrics. – 1996. – № 15.– Р. 12 – 60.

12. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php.

13. Кравець П. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою / П. Кравець, Р. Киркало // “Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. – № 650. – С. 115 – 123.

14. Р. Н. Квєтний Адаптивна експертна система підтримки прийняття рішення в Internet-трейдингу / Р. Н. Квєтний, В. Ю. Коцюбинський, Л. М. Кислиця, Н. В. Казимірова // Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерана інженерія». – Вінниця.: ВНТУ, 2009. – Вип.№ 2(15). – С. 81 – 85
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний, В. Коцюбинський, Л. Кислиця, Н. Казимірова, і Г. Кириленко, АДАПТИВНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.