ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ АУДІО- ТА ВІДЕОПОТОКІВ ДАНИХ

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Віталійович Поремський Вінницький національний технічний університет
  • Роман Григорович Лига Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: аудіо- та відеопотоки даних, стиснення, кодування, декодування, компенсація руху зображення, макроблоки

Анотація

У роботі проведено аналіз функціональних можливостей сучасного програмного забезпечення для обробки аудіо- та відеопотоків даних, визначено основні переваги та недоліки кожного з них. Подано рекомендації щодо доцільності застосування розглянутих продуктів для вирішення окремого набору завдань.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
Юрій Віталійович Поремський, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук
Роман Григорович Лига, Вінницький національний технічний університет
магістрант, кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Столяров А. М. Уроки по видеомонтажу / А. М. Столяров, Е. С. Столяров. – М.: НТ Пресс, 2007. – 256 с.

2. Буковецкая О. А. Видео на вашем компьютере / О. А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 240 с.

3. Выбегалов А. А. Видеомонтаж на ПК. / А. А. Выбегалов. – М.: Аквариум, 2005. – 128 с.

4. Ломакин П. А. Системы домашнего видеомонтажа на персональном компьютере. / П. А. Ломакин. – М.:
Майор, 2004. – 223 с.

5. Ривкин М. Ю. Видеомонтаж на домашнем компьютере: подробное иллюстрированное руководство. /
М. Ю. Ривкин – М.: Лучшие книги, 2005. – 208 с.

6. Володин A. A. Обработка видео в системах телевизионного наблюдения. / A. A. Володин, В. Г. Митько,
Е. Н. Спинко. – М.: Мир, 2002. – 237 с.

7. Гук И. Особенности сжатия видеоданных по рекомендации H.264/MPEG 4 Part 10 / И. Гук // Компоненты
и технологии. – 2006. – №2. – С. 11 – 20.

8. Татарников О. Системы нелинейного монтажа / О. Татарников // КомпьютерПресс. – 2001. – №4. –
С.84 – 87.
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний, Ю. Поремський, і Р. Лига, ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ АУДІО- ТА ВІДЕОПОТОКІВ ДАНИХ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.