РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ДИНАМІЧНОМУ ФОНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ ДВОВИМІРНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ З КВАДРАТИЧНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Юріївна Буняк Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі досліджено метод визначення об’єктів на динамічному фоні. Для моделювання динамічного фону у вигляді сигналу, що змінюється в часі або просторі, використано моделі стохастичного, лінійного та нелінійного передбачення. Найкращу якість визначення об’єкта отримано за допомогою спрощеної нелінійної моделі у вигляді суми лінійних та квадратичних складових сигналу. Досліджено вплив вибору порядку моделі, розміру опорної області та граничного значення при відборі сигналу об’єкта.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
Ольга Юріївна Буняк, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний і О. Буняк, РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ДИНАМІЧНОМУ ФОНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ ДВОВИМІРНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ З КВАДРАТИЧНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.