ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОШУКОВОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

  • Вікторія Олегівна Рахуба Запорізька державна інженерна академія
Ключові слова: пошукова оптимізація web-сайтів (SEO), автоматизоване управління, математична модель

Анотація

Статтю присвячено дослідженню пошукової оптимізації інтернет-ресурсів як об’єкта управління. Формалізовано задачу оптимізації та виділено її складники. Наведено результати експерименту щодо впливу основних чинників на позиції сайтів у пошуковій системі Яндекс.

 

Біографія автора

Вікторія Олегівна Рахуба, Запорізька державна інженерна академія
к. т. н., доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

Посилання

1. Актуальные факторы ранжирования [Електронний ресурс] / Энциклопедия поисковых систем. – Режим доступу : http://www.searchengines.ru/articles/aktualnye_fakto.html/. – Назва з титул. екрану.

2. Три способа оценить конкурентность поискового запроса [Електронний ресурс] / Е. Камская. – Режим доступу : http://optimizatorsha.ru/master-classes/konkurentnost-zaprosa. – Назва з титул. екрану.

3. Оценка конкуренции по запросу в Яндексе. 1 часть [Електронний ресурс] / И. Токарев. – Режим доступу : http://whiteseo.ru/content/view/521/. – Назва з титул. екрану.

4. Как раскрутить сайт? [Електронний ресурс] / В. Беляев. – Режим доступу : http://trynyty.ru/kak-raskrutit-sajt/. – Назва з титул. екрану.

5. Алгоритмы поисковых систем [Електронний ресурс] / Вэбэффектор. – Режим доступу : http://www.webeffector.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%A1. – Назва з титул. екрану.

6. Костин В. Н. Статистические методы и модели : [учеб. пособие] / В. Н. Костин, Н. А. Тишина. – Оренбург : ГОУОГУ, 2004. – 138 с.

7. Методы и модели искусственного интеллекта [Електронний ресурс] / Jahrbuch fur EcoAnalytic und EcoPatologic. – Режим доступу до журн.: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content128/Content128.htm. – Назва з титул. екрану
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
[1]
В. Рахуба, ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОШУКОВОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ, НПВНТУ, № 2, Лип 2015.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.