МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО N-КАСКАДНОГО УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІМІТАНСУ

  • Яна Сергіївна Ткачук Вінницький національний технічний університет
  • Світлана Євгеніївна Фурса Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: узагальнений перетворювач імітансу, польовий транзистор, триполюсник, багатоелектродна уніполярна напівпровідникова структура

Анотація

У роботі розроблено математичну модель багато параметричного узагальненого перетворювача імітансу, утвореного комбінацією триполюсників. Перевірка адекватності математичної моделі засвідчила, що вона є коректною, а її використання для розрахунку різних видів інформаційних пристроїв, утворюваних каскадним з’єднанням триполюсників, доцільне.

Біографії авторів

Яна Сергіївна Ткачук, Вінницький національний технічний університет
аспірант, кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Світлана Євгеніївна Фурса, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури (ПКТА)

Посилання

1. Филиппов А. В. Магнитоэлектрический гиратор / А. В. Филиппов, С. В. Белый, Джуни Жай, Г. А. Семенов // Научно-технический журнал «Вестник Новгородского государственного университета». – 2008. – № 46. – С. 54 – 56.

2. Бенинг Ф. Отрицательные сопротивления в электронных схемах / Ф. Бенинг. – М. : Сов. радио, 1975. – 288 с.

3. Пашаев А. М. Физико-технологические и схемотехнические основы негатроники / А. М. Пашаев, Ф. Д. Касимов, Н. А. Филинюк, О. Н. Негоденко. – Баку : Элм, 2008. – 433 с.

4. Кравченко А. М. Двухканальный терморегулятор на основе S-негатронов / А. М. Кравченко,
А. М. Анохин // Датчики и системы. – 2013. – № 2. – С. 28 – 32.

5. Ліщинська Л. Б. Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу: монографія. / Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 219 с.

6. Филановский Н. М. Схемы с преобразователями сопротивления / Н. М. Филановский, А. Ю. Персианов,
В. К. Рыбин. – Л. : Энергия, 1973. – 192 с.

7. Ліщинська Л. Б. Математична модель узагальненого перетворювача іммітансу на базі трьохполюсника /
Л. Б. Ліщинська // Вісник Тернопільського нац. тех. ун. – 2010. – т. 15, № 3. – С. 165 – 171.

8. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник / Б. І. Мокін,
В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 260 с.

9. Сигорский В. П. Основы теории электронных схем / В. П. Сигорский, А. И. Петренко. – К. : Вища школа, 1971. – 568 с.

10. Лищинская Л. Б. Трёхпараметрический генераторный датчик / Л. Б. Лищинская, Н. А. Филинюк,
Я. С. Ткачук, О. О. Лазарев // Научно-технический журнал "Технология и конструирование в электронной аппаратуре". – 2014. – Вип. 4. – С. 21 – 27.

11. Бабак Л. И. Определение матрицы рассеяния соединения СВЧ многополюсников / Л. И. Бабак // Радиотехника. – 1979. – Т. 34, № 11. – С. 78 – 81.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
[1]
Я. Ткачук і С. Фурса, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО N-КАСКАДНОГО УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІМІТАНСУ, НПВНТУ, № 2, Лип 2015.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.