РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ВНУТРІШНЬОДОМЕННИХ МОДЕЛЕЙ І СТРУКТУР ОПТИЧНИХ ІЄРАРХІЧНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ МЕТОДУ Λ-MPLS

  • Ашраф І. М. Алькейсі Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: канали передачі інформації, λ-MPLS-модель, мережева топологія, вузли мережі, трафік

Анотація

У роботі проаналізовані основні проблеми в сучасних ієрархічних оптичних мережах із λ-MPLS-маршрутизацією. Проведено дослідження основних характеристик швидкості і пропускної здатності внутрішньодоменної моделі мереж на основі λ-MPLS-методу. На основі досліджень визначено їх основні переваги та недоліки, а також наведено шляхи покращення основних характеристик. Запропоновано підхід підвищення інформаційної пропускної здатності, заснований на використанні універсальної моделі розподілених λ-MPLS-ланцюжків спеціалізованих маршрутизаторів, комутаторів. Проведено порівняльний аналіз технології λ-MPLS на різних рівнях мережевої ієрархії з традиційними технологіями із IP-маршрутизацією, визначено основні оптимальні шляхи підвищення інформаційної пропускної здатності.

Біографія автора

Ашраф І. М. Алькейсі, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри лазерної і оптоелектроної техніки

Посилання

1. On Architecture and Limitation of Optical Multiprotocol Label Switching (MPLS) Networks Using Optical-Orthogonal-Code (OOC) / Wavelength Label [Електронний ресурс ] / Y. G. Wen, Y. Zhang, L. K. Chen // Department of Information Engineering, The Chinese University of Hong Kong,Shatin, New Territories, Hong Kong, Special Administrative Region, China. – October 22. – 2001. – P. 201 – 212. – Режим доступу: http://www.ntu.edu.sg/home/ygwen/Paper/WZC-OFT-02.pdf.
2. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб : Издательство “Питер”, 1999. – 672 с.
3. Бахаревский А. Решения и продукты компании CiscoSystems по построению оптических сетей. Могущество сетевых технологий сегодня: [Електронний ресурс] / Материалы компании Ciscosystems. – ССIE. – Режим доступу: http://www.cisco.com/go/optical.
4. Убайдуллаев Р. Р. Волоконно-оптические сети / Р. Р. Убайдуллаев. – М. : Эко-Тренз, 1998. – 268 с.
5. Цирульник С. М. Розробка принципів побудови і структурної організації динамічної пам‘яті на волоконно-оптичних лініях: автореф. дис. канд. техн. наук. 05.13.05 «Комп‘ютерні системи та компоненти» /
С. М. Цирульник. – Вінниця, 2007. – 18 с.
6. Лисенко Г. Л. Волоконна та інтегральна оптика. Ч. 1. ; [навчал. посіб.] / Г. Л. Лисенко. – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 127 с.
7. Снайдер А. Теорія оптических волноводов / Снайдер А., Дж. Лав ; пер. с англ. под ред. Е. М. Дианова, В. В. Шевченко. – М. : Радио и связь, 1987. – 655 с.
Опубліковано
2016-08-25
Як цитувати
[1]
А. Алькейсі, РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ВНУТРІШНЬОДОМЕННИХ МОДЕЛЕЙ І СТРУКТУР ОПТИЧНИХ ІЄРАРХІЧНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ МЕТОДУ Λ-MPLS, НПВНТУ, № 2, Сер 2016.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.