ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ АНТЕНИ МОБІЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ З ГОЛОВОЮ КОРИСТУВАЧА

Людмила Ігорівна Степанова

Анотація


У статті проведено оцінку взаємодії електромагнітного поля (ЕМП) антени мобільного терміналу (МТ) на біологічну модель голови людини під час телефонної розмови шляхом моделювання цього процесу в програмному комплексі FEKO. Це дозволило визначити величину питомої потужності поглинання SAR, яка є однією з характеристик мобільного терміналу, у біологічних тканинах голови користувача МТ за різних відстаней між ними. Завдяки цьому можна перевірити відповідність величини SAR вимогам міжнародних стандартів на допустимий електромагнітний вплив мобільних терміналів, а також на етапі проектування визначати фактичну потужність випромінювання антени засобів мобільного зв’язку (ЗМЗ).


Ключові слова


електромагнітне поле, антена мобільного терміналу, потужність випромінювання антени, потужність поглинання в тілі людини, напруженість електричного поля

Повний текст:

PDF

Посилання


Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service [Електронний ресурс] / EN 50400 European Standard. – June 2006. – Режим доступу: https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=9A023FDB48EF88C57A951410CDFB1AEE?preview=&dokkey=481694&selectedLocale=en.

Слюсар В. И. Антенны PIFA для мобильных стредств связи / В. И. Слюсар // Научно-технический журнал «Электроника: наука, технология, бизнес». – 2007. – Вып. № 1. – С. 64 – 74.

Гайнутдинов Т. А. Расчет SAR микрополосковых антенн сотовых телефонов / Т. А. Гайнутдинов,

С. А. Савичева // Научно-аналитический журнал «Технологии информационного общества». – Спецвыпуск

T-Comm. – 2009. – С. 23 – 29.

Думанський В. Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та наукове обґрунтування вимог до її безпеки в сучасних населених місцях України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / В. Ю. Думанський. – Київ, 2009. – 41 с.

Обладнання систем радіозв'язку абонентське. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов'язаним з дією електромагнитних полів від 300 МГц до 3 ГГц на людину (EN 50360:2001, IDT) ДСТУ EN 50360:2007. [Чинний від 2009-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 4 с. – (Національний стандарт України).

Altair HyperWorks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.feko.info/applications/biomedical.

SAR evaluation: report [Електронний ресурс] / RF Exposure Lab LLC, USA. – 2011. – 74 p. – Режим доступу: https://www.feko.info/download.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2307-5376