ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ АНТЕНИ МОБІЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ З ГОЛОВОЮ КОРИСТУВАЧА

  • Людмила Ігорівна Степанова Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Ключові слова: електромагнітне поле, антена мобільного терміналу, потужність випромінювання антени, потужність поглинання в тілі людини, напруженість електричного поля

Анотація

У статті проведено оцінку взаємодії електромагнітного поля (ЕМП) антени мобільного терміналу (МТ) на біологічну модель голови людини під час телефонної розмови шляхом моделювання цього процесу в програмному комплексі FEKO. Це дозволило визначити величину питомої потужності поглинання SAR, яка є однією з характеристик мобільного терміналу, у біологічних тканинах голови користувача МТ за різних відстаней між ними. Завдяки цьому можна перевірити відповідність величини SAR вимогам міжнародних стандартів на допустимий електромагнітний вплив мобільних терміналів, а також на етапі проектування визначати фактичну потужність випромінювання антени засобів мобільного зв’язку (ЗМЗ).

Біографія автора

Людмила Ігорівна Степанова, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
аспірантка кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку

Посилання

1. Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service [Електронний ресурс] / EN 50400 European Standard. – June 2006. – Режим доступу: https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=9A023FDB48EF88C57A951410CDFB1AEE?preview=&dokkey=481694&selectedLocale=en.
2. Слюсар В. И. Антенны PIFA для мобильных стредств связи / В. И. Слюсар // Научно-технический журнал «Электроника: наука, технология, бизнес». – 2007. – Вып. № 1. – С. 64 – 74.
3. Гайнутдинов Т. А. Расчет SAR микрополосковых антенн сотовых телефонов / Т. А. Гайнутдинов,
С. А. Савичева // Научно-аналитический журнал «Технологии информационного общества». – Спецвыпуск
T-Comm. – 2009. – С. 23 – 29.
4. Думанський В. Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та наукове обґрунтування вимог до її безпеки в сучасних населених місцях України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / В. Ю. Думанський. – Київ, 2009. – 41 с.
5. Обладнання систем радіозв'язку абонентське. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов'язаним з дією електромагнитних полів від 300 МГц до 3 ГГц на людину (EN 50360:2001, IDT) ДСТУ EN 50360:2007. [Чинний від 2009-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 4 с. – (Національний стандарт України).
6. Altair HyperWorks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.feko.info/applications/biomedical.
7. SAR evaluation: report [Електронний ресурс] / RF Exposure Lab LLC, USA. – 2011. – 74 p. – Режим доступу: https://www.feko.info/download.
Опубліковано
2017-03-21
Як цитувати
[1]
Л. Степанова, ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ АНТЕНИ МОБІЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ З ГОЛОВОЮ КОРИСТУВАЧА, НПВНТУ, № 4, Бер 2017.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.