ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЇХ У БАЗІ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Максим Анатолійович Кухар Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Ключові слова:

модель, корпус тексту, обчислення предикатів, формула, множина, земельні відносини, Земельний кодекс України, інтелектуальні інформаційні технології

Анотація

Земельне законодавство України складається з великої кількості нормативної документації. У цій статті показана можливість використання методів лінгвістичного аналізу для декомпозиції Земельного кодексу України. А також представлені можливості застосування лексикографічних систем для більш організованої формалізації деяких його розділів і статей, для подальшого створення бази знань, яка може бути використана в інтелектуально-інформаційних технологіях земельного адміністрування.

Біографія автора

Максим Анатолійович Кухар, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

аспірант кафедри земельного адміністрування і геоінформаційних систем

Посилання

1. Land Administration Systems – managing rights, restrictions and responsibilities in land [Електронний ресурс] / Stig Enemark // Map World Forum, Hyedrabad, India. – 10 – 13 February 2009. – Режим доступу : https://www.fig.net/organisation/council/council_2007-2010/council_members/enemark_papers/2009/hyderabad_enemark_paper_feb_2009.pdf.
2. Концептуальні положення створення системи ГІС адміністрування для вирішення завдань землеустрою [Електронний ресурс] / М. А. Кухар // Комунальне господарство міст. – 2015. – №124. – Режим доступу до журн. : http://eprints.kname.edu.ua/43118/1/18.pdf.
3. Сравнительный анализ земельного администрирования в Украине и Европейском союзе [Електронний ресурс] / К. А. Метешкин, М. А. Кухар // Комунальне господарство міст, 2017. – № 135. – Режим доступу до журн. : http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/viewFile/5044/4995.
4. Аналіз можливості формалізації земельних відносин [Електронний ресурс] / К. О. Метешкін, М. А. Кухар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2017. – № 82. – Режим доступу до журн.: https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2017/REKS217/Meteshkin.pdf.
5. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
6. Манько Д. Г. Технології формалізації права / Д. Г. Манько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 18 – 21.
7. Формалізація як метод дослідження правових явищ [Електронний ресурс] / Р. І. Радейко // Львів : Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 810. – С. 86 – 93. – Режим доступу до журн. : http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/radeyko.pdf.
8. Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права [Електронний ресурс] / Р. І. Радейко // Львів: Право і суспільство, 2013. – № 6 (2). – С. 42 – 46. – Режим доступу до журн. : http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/6-2_2013/10.pdf.
9. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков. – К. : Довіра, 1998.
– 331 с.
10. Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем : монографія / В. А. Широков. – Київ : Наукова думка, 2004. – 327 с.
11. Cовременные инструменты технического переводчика [Електронний ресурс] / А. В. Леонова,
Н. А. Снопкова. – Иркутский национальный исследовательский технический университет, 2012. – Режим доступу : www.istu.edu/docs/science_periodical/mvestnik/Leonova%20.doc.
12. Метешкин К. А. Краеугольные камни пирамиды знаний научно-педагогических и педагогических работников. ХХІ век. : учебник / К. А. Метешкин. – Х. : ХНАГХ, 2012. – 335 с.
13. Метешкин К. А. Кибернетическая педагогика: теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта : монография / К. А. Метешкин. – Харьков : Международный Славянский университет, 2004. – 400 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 99

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

[1]
М. А. Кухар, «ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЇХ У БАЗІ ЗНАНЬ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Жов 2017.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.