РОБАСТНІ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОГО КЕРУВАННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Сергій Миколайович Балюта Національний університет харчових технологій
  • Юлія Валеріївна Куєвда Національний університет харчових технологій
Ключові слова: турбогенератор, робастне керування, системний стабілізатор

Анотація

Запропоновано метод синтезу робастного відносно параметрів робочого режиму регулятора для одномашинної електричної системи з турбогенератором. Синтезований регулятор виконує функції системного стабілізатора зі зменшення низькочастотних коливань, одночасно координуючи роботу автоматичних регуляторів збудження турбогенератора та частоти обертання турбіни.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Балюта, Національний університет харчових технологій

д. т. н., професор, завідувач кафедри електропостачання та енергоменеджменту

Юлія Валеріївна Куєвда, Національний університет харчових технологій

асистент кафедри електропостачання та енергоменеджменту

Посилання

1. Синергетическое управление нелинейными электромеханическими системами / [Колесников А. А., Веселов Г. Е., Попов А. Н. и др.] ; – М. : Испо-Сервис, 2000. – 248 с.
2. Меркурьев Г. В. Устойчивость энергосистем. Расчеты : Монография / Г. В. Меркурьев, Ю. М. Шаргин. – СПб. : НОУ "Центр подготовки кадров энергетики", 2006. – 300 с.
3. Поляк Б. Т. Робастная устойчивость и управление / Б. Т. Поляк. – М. : Наука, 2002. – 303 с.
4. Электрические системы. Управление переходными режимами электроэнергетических систем /
[под ред. В. А. Веникова]. – М. : Высшая школа, 1982. – 247 с.
5. Gu Da-Wei. Robust Control Design with MATLAB® / Da-Wei Gu, Petko H. Petkov, Mihail M. Konstantinov. – London : Springer, 2013. – 491 p.
6. Kundur P. Power System Stability and Control / P. Kundur. – М. : Mc Graw-Hill, 1994. – 1176 p.
Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
[1]
С. Балюта і Ю. Куєвда, РОБАСТНІ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОГО КЕРУВАННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, НПВНТУ, № 4, Груд 2017.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.