ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПО СУКУПНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК

  • Володимир Володимирович Довгаль Запорізька державна інженерна академія
Ключові слова: система автоматизації, ефективність системи, показники якості, векторно порівнянні системи, аналітична процедура

Анотація

Наведені показники ефективності вбудованих систем автоматизації, які можуть використовуватися при оцінці ефективності різних варіантів побудови системи. Розглянуто методи багатокритеріального порівняння ефективності різних варіантів побудови систем автоматизації виробництва, представлених безліччю показників якості. Описані недоліки відомих методів, заснованих на використанні результуючого показника ефективності, отриманого шляхом підсумовування зважених показників якості. Запропоновано процес пошуку оптимального рішення виконувати в два етапи: визначення множини перспективних технічних рішень, вибір оптимального рішення з попередньо визначеної множини перспективних рішень. На другому етапі необхідно використовувати адитивну функцію для згортання показників ефективності. Порівняння ефективності різних перспективних варіантів побудови системи автоматизації проводиться за результуючими показниками ефективності. Отриманий таким чином остаточний результат, порівняно з використанням адитивної функції для згортання показників ефективності без попереднього пошуку перспективних систем, є більш достовірним, тому що адитивна функція використовується лише для попередньо звуженої множини варіантів реалізації системи. Розроблено аналітичну процедура пошуку перспективних технічних рішень, яка може бути використана на етапі пошуку множини перспективних варіантів побудови системи автоматизації.

Біографія автора

Володимир Володимирович Довгаль, Запорізька державна інженерна академія

к. т. н., доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

Опубліковано
2018-03-30
Як цитувати
[1]
В. Довгаль, ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПО СУКУПНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК, НПВНТУ, № 1, Бер 2018.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.