КВАЗІЛІНІЙНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРІВ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

  • Андрій Олександрович Семенов Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті запропоновано квазілінійну модель генератора синусоїдальних коливань з фіксованою частотою, активним елементом якого є транзисторна структура з від’ємним опором. За допомогою методу фазової площини отримано аналітичні співвідношення амплітуди й частоти стаціонарних коливань, а також дисперсійні значення флуктуацій амплітуди й фази генерованого сигналу в реальному часі. Отримані співвідношення є простими й наочними та можуть бути використані для інженерного розрахунку таких генераторів на етапі проектування.

Біографія автора

Андрій Олександрович Семенов, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри радіотехніки
Як цитувати
[1]
А. Семенов, КВАЗІЛІНІЙНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРІВ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.