ЄМНІСНИЙ АКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ПОЛЬОВІЙ ТРАНЗИСТОРНІЙ СТРУКТУРІ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

  • Олександр Володимирович Осадчук Вінницького національного технічного університету
  • Андрій Олександрович Семенов Вінницького національного технічного університету
  • Олександр Олександрович Лазарєв Вінницького національного технічного університету
  • Костянтин Олегович Коваль Вінницького національного технічного університету
Ключові слова: польова транзисторна структура, від’ємний опір, радіовимірювальний прилад, еквівалентна ємність, повний опір

Анотація

Представлено результати дослідження ємнісного активного елемента на польовій транзисторній структурі з від’ємним опором. Отримано аналітичні залежності повного опору від напруг живлення та керування. Досліджено вольт-амперну, частотну та вольт-фарадну залежності еквівалентної ємності активного елемента на польовій транзисторній структурі з від’ємним опором.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Осадчук, Вінницького національного технічного університету
д. т. н., професор, завідувач кафедри радіотехніки
Андрій Олександрович Семенов, Вінницького національного технічного університету
к. т. н., доцент кафедри радіотехніки
Олександр Олександрович Лазарєв, Вінницького національного технічного університету
к. т. н., доцент кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Костянтин Олегович Коваль, Вінницького національного технічного університету
к. т. н., старший викладач кафедри радіотехніки

Посилання

1. Нефедов В. И. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для вузов / В. И. Нефедов, А. С. Сигов, В. К. Битюков, В. И. Хахин. – М.: Высш. шк., 2006. – 526 с.

2. Берман Л. С. Нелинейная полупроводниковая емкость / Л. С. Берман. – М.: Физматиздат, 1963. – 135 с.

3. Аксенов А. И. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочник / А. И. Аксенов, А. В. Нефедов. – М.: СОЛОН-Прес, 2005. – 584 с.

4. Коваль К. О. Електрично керована еквівалентна ємність на основі транзисторної структури з від’ємним опором / К. О. Коваль, О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. – 2008. – Вип. 1 (25). – С. 159 – 164.

5. Осадчук В. С. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі ємнісного ефекту транзисторних структур з від’ємним опором: монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А О. Семенов, К. О. Коваль. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 336 с.
Як цитувати
[1]
О. Осадчук, А. Семенов, О. Лазарєв, і К. Коваль, ЄМНІСНИЙ АКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ПОЛЬОВІЙ ТРАНЗИСТОРНІЙ СТРУКТУРІ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.