МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВОЛОГОСТІ

  • Володимир Степанович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Сергійович Звягін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вологість, перетворювач вологості, конденсаторна циліндрична структура, нафтопродукт,

Анотація

Показано можливість створення мікроелектронного частотного перетворювача вологості нафтопродуктів на основі транзисторної структури з від’ємним опором у поєднанні з вологочутливою конденсаторною циліндричною структурою. Отримано експериментальну функцію перетворення частотного перетворювача вологості нафтопродуктів.

Біографії авторів

Володимир Степанович Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор кафедри електроніки
Олександр Володимирович Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри радіотехніки
Олександр Сергійович Звягін, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри радіотехніки

Посилання

1. Осадчук В. С. Проблеми вимірювання вологості нафтопродуктів та метод підвищення його точності / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2010. – № 1. – С. 135 – 139.

2. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором: монографія / О. В. Осадчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 303 с.

3. Осадчук В. С. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 275 с.

4. Патент 40284 Україна, МПК G 01 N 27/22. Сенсор для вимірювання вологості / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін; заявник на патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200814052; заявл. 05.12.2008; опубл. 25.03.2009; Бюл. № 6.

5. Осадчук О. В. Вологочутливий ємнісний сенсор для вимірювання вологості нафтопродуктів / О. В. Осадчук, О. С. Звягін, Л. В. Крилик // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Автоматика, вимірювання та керування». – 2010. – № 665. – С. 174 – 178.
Як цитувати
[1]
В. Осадчук, О. Осадчук, і О. Звягін, МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВОЛОГОСТІ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.