БАГАТОЧАСТОТНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ ПОЛЬОВОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Олександрович Семенов Вінницький національний технічний університет
  • Костянтин Олегович Коваль Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

математична модель, транзисторна структура, від’ємний опір, багаточастотний генератор, уквівалентна ємність

Анотація

Проведено дослідження генератора багаточастотних сигналів зі складною спектральною характеристикою. Отримано математичну модель, проведено експериментальні дослідження та чисельне моделювання багаточастотного генератора на основі ємнісного ефекту польової транзисторної структури з від’ємним опором.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Осадчук, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри радіотехніки

Андрій Олександрович Семенов, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри радіотехніки

Костянтин Олегович Коваль, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., асистент кафедри радіотехніки

Посилання

1. Курин В. Г. Получение многочастотных сигналов в генераторах дифракционного излучения / В. Г. Курин // Радиофизика и электроника. – Том 13, № 1. – 2008. – С. 110 – 113.

2. Помехозащищённость систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты / В. И. Борисов и др. – М.: Радио и связь, 2000. – 384 с.

3. Патент 2185032 Российской Федерации, МПК7 H 04 K 1/00 Способ передачи информации с помощью хаотических сигналов / А. С. Дмитриев, А. И. Панас, С. О. Старков, Ю. В. Андреев, Л. В. Кузьмин, Б. Е. Кяргинский, Н. А. Максимов; Заявник та патентовласник Дмитриев А. С. – № 2000125307/09; заявл. 06.10.2000; опубл. 10.07.2002. – Бюл. 12.

4. Максимов Н. А. Хаотическая и регулярная динамика автономных автоколебательных систем, содержащих р-n-переход / Н. А. Максимов, В. Я. Кислов // Радиотехника и электроника. – 1997. – N 12. – С. 1487 – 1492.

5. Осадчук О. В. Багаточастотний генератор на основі польової транзисторної структури з від’ємним опором / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудуваня (СПРТП-2009). Матеріали IV МНТК. м. Вінниця, 8 – 10жовтня 2009 року. Частина 1. – Вінниця, 2009. – С. 96 – 97.

6. Самойло К. А. Метод анализа колебательных систем второго порядка / К. А. Самойло. – М.: Сов. радио, 1976. – 208 с.

7. Семенов A. О. Квазілінійна математична модель генераторів на основі транзисторних структур з від’ємним опором / A. О. Семенов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 4. – 2009. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-4/2009-4.files/uk/09aaswnr_ua.pdf.

8. Каганов В. И. Радиотехника + компьютер + Mathcad / В. И. Каганов. – М.: Горячая линия, 2001. – 416 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 89

Як цитувати

[1]
О. В. Осадчук, А. О. Семенов, і К. О. Коваль, «БАГАТОЧАСТОТНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ ПОЛЬОВОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2011.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>