РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

  • Світлана Володимирівна Бевз Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Володимирівна Войтко Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Михайлович Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Миколайович Шоботенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автоматизована система, надійність, технічна система, модель

Анотація

Розроблено автоматизовану систему дослідження надійності технічних систем, орієнтовану на використання структурних схем надійності. Система передбачає вибір методу оцінювання надійності, містить інструментальні засоби формування та дослідження структурних схем надійності. Розглянуто моделі та засоби програмної реалізації автоматизованої системи.

Біографії авторів

Світлана Володимирівна Бевз, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електричних станцій та систем
Вікторія Володимирівна Войтко, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення
Сергій Михайлович Бурбело, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри моделювання та моніторингу складних систем
Андрій Миколайович Шоботенко, Вінницький національний технічний університет
здобувач кафедри програмного забезпечення

Посилання

1. Бевз С. В. Реалізація принципу вкладених матриць в теорії надійності / С. В. Бевз, В. В. Войтко,
Ю. В. Томашевський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Вінниця, 2006. – № 1(5). –
С. 129 – 133.

2. Бевз С. В. Спрощення структурних схем надійності методом еквівалентних перетворень / С. В. Бевз,
В. В. Войтко, В. С. Лапко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2003. – № 6. –
С. 298 – 303.

3. Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах / Дж. Эндрени;
пер. с англ. Ю. Н. Руденко. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 336 с.

4. Бевз С. В. Графо-аналітичний розрахунок схем надійності на ЕОМ / С. В. Бевз, В. В. Войтко,
С. М. Бурбело // Автоматика-2006: матеріали тринадцятої міжнародної конференції з автоматичного
управління. – Вінниця, 2006. – С. 126 – 129.

5. Расчет структурной надежности сетей связи 1.0 beta 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.softsearch.ru/programs/118-756-raschet-strukturnoi-nadezhnosti-setei-svjazi-download.shtml

6. Автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры – АСОНИКА [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.asonika.ru/

7. Мацяшек Л. А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с
использованием UML / Л. А. Мацяшек. – М.: «Вильямс», 2002. – 432 с. – ISBN: 5-8459-0276-2.

8. Рамбо Д. UML. Специальний справочник / Д. Рамбо, А. Якобсон, Г. Буч. – СПб.: «Питер», 2002. – 656 с. –
ISBN: 5-318-00174-2.

9. Бевз С. В. Розробка засобів автоматизації дослідження завадостійкості мережевої передачі даних /
С. В. Бевз, В. В. Войтко, А. М. Шоботенко // Методи та засоби кодування, захисту та ущільнення інформації:
тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця, 2009. – С. 61 – 63.

10. Бевз С. В. Засоби автоматизації процесів оцінювання надійності технічних систем / С. В. Бевз,
С. М. Бурбело, В. В. Войтко, А. М. Шоботенко // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та
приладобудування. Частина 2: тези доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця,
2009. – С. 7.
Як цитувати
[1]
С. Бевз, В. Войтко, С. Бурбело, і А. Шоботенко, РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.