СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ РАДІОКЕРОВАНОГО ВІЗКА ЗІ СТАТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

  • Ігор Ростиславович Арсенюк Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Іванович Перевозніков Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Володимирівна Войтко Вінницький національний технічний університет
  • Владислав Сергійович Гончарук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: радіокерований візок, структурно-інваріантний алгоритм, система розпізнавання, нейронна мережа, поліном Лагранжа

Анотація

У статті представлено математичну модель та алгоритм розпізнавання радіокерованого візка. На основі запропонованого алгоритму розроблено програму розпізнавання візка. Результати тестування на зображеннях візка різної якості, яскравості та з різним ступенем завад засвідчили задовільну роботу програми.

Біографії авторів

Ігор Ростиславович Арсенюк, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних наук
Сергій Іванович Перевозніков, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук
Вікторія Володимирівна Войтко, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення, декан факультету комп’ютерного інтелекту
Владислав Сергійович Гончарук, Вінницький національний технічний університет
студент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Люгер Д. Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем/ Д. Ф. Люгер –
М.: Вильямс, 2005. – 864 с.

2. Ту Дж. Принципы распознавания образов / Ту Дж., Гонсалес Р. – М.: Мир, 1988. − 401 с.

3. National Instruments Announces NI Vision Development Module 8.5 Инструментарий для создания систем
машинного зрения [Електронний ресурс] / National Instruments// Режим доступу: http://industrialembedded.com/national-module-8-5

4. Проект Ident Smart Studio, материалы [Електронний ресурс] / Мальчевский С. А. // Режим доступу:
http://iss.norcity.ru/download_get_file.php?id=17

5. Косаревич Р. Я. Структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень: дис. канд. техн.
наук: 05.13.06 / Косаревич Р. Я. – Львів, 1999. – 150 с.

6. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. –
Горячая линия-Телеком, 2002. – 382 с.
Як цитувати
[1]
І. Арсенюк, С. Перевозніков, В. Войтко, і В. Гончарук, СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ РАДІОКЕРОВАНОГО ВІЗКА ЗІ СТАТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.