МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ У ЦИФРОВІЙ ОБРОБЦІ МОВЛЕННЄВИХ СИГНАЛІВ

  • Олександр Миколайович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Олег Дмитрович Феферман Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: мовленнєві сигнали, ущільнення, кластеризація

Анотація

У статті розглянуто основні методи кластеризації даних, проаналізовано їх переваги та недоліки, сформульовано напрямки подальшого дослідження.

Біографії авторів

Олександр Миколайович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри обчислювальної техніки
Олег Дмитрович Феферман, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри обчислювальної техніки

Посилання

1. A. K. Jain. Data clustering: a review / A. K. Jain, M. N. Murty, P. J. Flynn.– ACM Comput. Surv.–1999. – №31.
– 60 с.

2. J. Makhoul. Vector quantization in speech coding / J. Makhoul, S. Houcos, H. Gish . – Proc. IEEE. – 1985 –
№73. – pp. 1551 – 1558.

3. P. Hedelin. Vector Quantization for Speech Transmission / P. Hedelin, P. Knagenhjelm, M. Skoglund. – Speech
Coding and Synthesis. – 1995. – pp. 311 – 346.

4. J. C. Dunn A Fuzzy Relative of the ISODATA Process and its Use in Detecting Compact, Well Separated
Clusters / J. C. Dunn. – Journal of Cybernetics. – 1973. – №3. – pp. 32 – 57.

5. Linde Y. An Algorithm for Vector Quantizer Design / Linde, Y., Buzo, A., Gray, R. – IEEE Transactions on
Communications. – 1980. – №28., pp. 84 – 94.

6. Рабинер Л. Р. Цифровая обработка речевых сигналов: Пер. с англ. / Рабинер Л. Р., Шафер Р. В. – М.:
Радио и связь, 1981. – 496 с.
Як цитувати
[1]
О. Ткаченко і О. Феферман, МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ У ЦИФРОВІЙ ОБРОБЦІ МОВЛЕННЄВИХ СИГНАЛІВ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.