МЕТОД ВЕКТОРНОГО ДЕЛЬТА-КВАНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОВЛЕННЄВОГО СИГНАЛУ

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Ткаченко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мовленнєвий сигнал, параметризація, кодові книги, роздільне та багатоетапне векторне квантування, вектори LSF-параметрів, похибка кластеризації, коефіцієнт кореляції, спектральне спотворення

Анотація

У статті запропоновано метод векторного квантування LSF-параметрів мовленнєвого сигналу з прогнозуванням подальшого значення. Основна ідея методу полягає в тому, що замість квантування дійсного вектора LSF кодується різниця між дійсним та прогнозованим значеннями. Такий підхід дозволяє зменшити динамічний діапазон вхідних величин і відповідно похибку квантування. Розроблено ітераційну процедуру побудови кодових книг для реалізації запропонованого методу. Наведено експериментальні результати апробації методу для різних швидкостей кодування мовленнєвого сигналу.

Біографія автора

Олександр Миколайович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри обчислювальної техніки

Посилання

1. Родоначальник [Електронний ресурс] / Ю. Ревич // Компьютерра-Онлайн. – 2012. – Режим доступу до журн.: http://www.computerra.ru/xterra/homo/21659/.

2. Paliwal K. K. Efficient vector quantization of LPC parameters at 24 bits/frame / K. K. Paliwal, B. S. Atal. // IEEE Transaction on Speech and Audio Processing. – 1993. – No. 2, vol. 1. – Р. 3 – 14.

3. Lahouti F. Quantization of LSF parameters using a trellis modeling / F. Lahouti, A. K. Khandani // IEEE Transaction Speech and Audio Processing. – Sep. 2003. – No. 5, vol. 11. – P. 400 – 412.

4. Hai Le Vu. Efficient Distance Measure for Quantization of LSF and Its Karhunen–Loeve Transformed Parameters / Hai Le Vu and Laszlo Lois // IEEE Transactions on speech and audio processing. – Nov. 2000. – No. 6, vol. 8. – P. 744 – 746.

5. Ткаченко О. М. Метод кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з обчисленням відстаней до активних центроїдів / О.М. Ткаченко, Н. О. Біліченко, О. Ф. Грійо Тукало, О. В. Дзісь // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – № 1, Т. 14. – С. 25 – 34.

6. Сhu W. C. Speech Coding Algorithms: Foundation and Evolution of Standardized Coders / Wai C. Chu // NY.: John Wiley & Sons, Inc. – 2003 – 558 p.

7. Fisher William M. The DARPA Speech Recognition Research Database: Specifications and Status / William M. Fisher, George R. Doddington, Kathleen M. Goudie-Marshall // Proceedings of DARPA Workshop on Speech Recognition. – Feb. 1986. – P. 93 – 99.

8. Gardner W. R. Theoretical analysis of the high-rate vector quantization of LPC parameters / W. R. Gardner, B. D. Rao // IEEE Transaction Speech and Audio Processing. – Sep. 1995. – Vol. 3. – Р. 367 – 381.

9. Ткаченко О. М. Двоетапна стратегія пошуку у векторних кодових книгах для ущільнення мовлення / О. М. Ткаченко, О. Ф. Грійо Тукало // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 6. – С. 194 – 201.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 9

Як цитувати

[1]
О. М. Ткаченко, «МЕТОД ВЕКТОРНОГО ДЕЛЬТА-КВАНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОВЛЕННЄВОГО СИГНАЛУ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Вер 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають