РЕАЛІЗАЦІЯ ТРІЙКОВИХ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОПОРОГОВИХ НЕЙРОНІВ

Автор(и)

  • Василь Мартинович Кичак Вінницький національний технічний університет
  • Олена Олександрівна Семенова Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Олександрівна Войцеховська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

нейронні мережі, трійкова логіка, двопорогові нейрони, диз’юнкція, кон’юнкція, інверсія

Анотація

У статті запропоновано математичні моделі двопорогових нейронів для трійкової логіки. Наве- дено п’ять нейронних мереж з лінійними та двопороговими нейронами. Перша мережа функціонує як елемент трійкової диз’юнкції, друга – як елемент трійкової кон’юнкції, третя – трійкового “виклю- чного АБО”, четверта – трійкової інверсії, а п’ята – трійкового циклу. Для розроблених нейронних мереж визначено математичні моделі.

Біографії авторів

Василь Мартинович Кичак, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

Олена Олександрівна Семенова, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., старший викладач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

Ольга Олександрівна Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

Посилання

1. Masahiro Sakamoto, Mititada Morisue. A study of ternary fuzzy processor using neural networks // Proc. of IEEE
International Symposium on Circuits and Systems. – Hong Kong. – 1997. – P. 613 – 616.

2. Ярушкина Н. Г. Нечёткие нейронные сети с генетической настройкой. Научная сессия МИФИ – 2004. VI
Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика–2004»: Лекции по нейроинформатике.
Часть 1. – М.: МИФИ, 2004. – 199 с.

3. Морозов Д. В., Пилипко М. М., Коротков А. С. Реализация устройств троичной логики на основе стандар-
тной МОП – технологии // Микроэлектроника . – 2009. – Т. 38. – № 3. – С. 224 – 236.

4. Gerald Reif. Neuronale Netze // http://www.iicm.tugraz.at/Teaching/ theses/2000/_idb9e_/greif/node10.html.

5. Ali Haydar, M. Jad Hamdan, M. Backer Rashid, Hassan Hamich, Ahmad Issa, Abdallah Kassem. A novel neural
network ternary arithmetic logic unit // Proc. of the 23rd International Technical Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communications. Kaikyo Messe Shimonoseki Yamaguchi, Japan. – 2008. – P. 593 – 596.

6. Патент №33476 на корисну модель МПК (2006) H03K19/20. Трійковий елемент мінімуму /
Семенова О. О., Семенов А. О., Войцеховська О. О. // Номер заявки u2008 01766. Дата подання 11.02.2008.
Опубл. 25.06.2008. Бюл. №12. – 4 с.

7. Патент 34465 на корисну модель МПК Н03К19/20. Трійковий елемент максимуму / Семенова О. О.,
Семенов А. О., Войцеховська О. О. // Номер заявки u 2008 30612. Дата подання 21.03.2008. Опубл. 11.08.2008.
Бюл. №15. – 5 с.

8. Патент 35963 на корисну модель МПК Н03К19/20. Логічний елемент трійкової інверсії / Семенова О. О.,
Семенов А. О., Кичак В. М., Войцеховська О. О. // Номер заявки u 2008 05822. Дата подання 05.05.2008. Опубл.
10.10.2008. Бюл. № 19. – 4 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 28

Як цитувати

[1]
В. М. Кичак, О. О. Семенова, і О. О. Войцеховська, «РЕАЛІЗАЦІЯ ТРІЙКОВИХ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОПОРОГОВИХ НЕЙРОНІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 1, Вер 2011.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>