ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

  • Таїса Миколаївна Боровська Вінницький національний технічний університет
  • Василь Мартинович Кичак Вінницький національний технічний університет
  • Майя Валеріївна Васильська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: прогнозування, оптимальний розвиток, імітаційна модель, робоча модель, нечітка модель, метамодель, узагальнена виробнича система, векторизація

Анотація

Розглядаються теоретичні і прикладні питання розробки імітаційних моделей для прогнозування і оптимального розвитку узагальнених виробничих систем, що створюють матеріальні продукти і послуги. Істотна відмінність від робіт-аналогів полягає в тому, що модель розвитку розглядається не як відображення розвитку реального об'єкту, а як еталон для створюваного реального об'єкту. Відповідно процес розвитку технічної системи розглядається як паралельний, взаємозв'язаний розвиток віртуальної і реальної систем. Побудована система моделей взаємозв'язаного розвитку системи, і її моделі.

Біографії авторів

Таїса Миколаївна Боровська, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних систем управління; інститут автоматики, електроніки і комп'ютерних систем управління
Василь Мартинович Кичак, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
Майя Валеріївна Васильська, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри телекомунікаційних систем і телебачення; інститут радіотехніки, зв'язку і приладобудування

Посилання

1. Глушков В. М. Моделирование развивающихся систем / В. М. Глушков, В. В. Иванов, В. М. Яненко. – М.: Наука, 1983. – 353 с.

2. Беллман Р. Некоторые вопросы математической теории управления / Р. Беллман, И. Гликсберг, О. Гросс. – М.: Издат. иностр. литер., 1962. – 233 с.

3. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с.

4. Боровська Т. М. Декомпозиційні структури для прикладних програм синтезу регуляторів / Т. М. Боровська // Вісник ВПІ. – 2000. – № 1. – С. 12 – 18.

5. Боровська Т. М. Нечітка оптимізація розподілу обмеженого ресурсу у виробничій системі при неопуклих виробничих функціях елементів / Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северiлов // Вісник ВПІ. – 2003. – № 5. – С.36 – 41.

6. Боровская Т. Н. Конструирование моделей развивающихся систем / Т. Н. Боровская // Materialy VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Stosowane naukowe opracowania – 2010», Praha (Ceska). – Przemysl: Nauka i studia, 2010. – Volume 8. – P. 7 – 12.
Як цитувати
[1]
Т. Боровська, В. Кичак, і М. Васильська, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.