ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕНИМ ОБ'ЄКТОМ «ЛІНІЙКА ПРОДУКТІВ»

  • Євген Петрович Хомин Вінницький національний технічний університет
  • Таїса Миколаївна Боровська Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Петрович Бадьора КСК «Автоматизація»
Ключові слова: розподілена система, виробник, продукт, споживач, робоча модель, імітаційне моделювання, лінійка продуктів, локальне управління, глобальне управління, стійкість

Анотація

Побудовано систему робочих імітаційних моделей розподіленого об'єкта «лінійка продуктів», досліджено властивості динаміки і статики лінійки. Запропоновано й реалізовано методи локального і глобального управління лінійкою продуктів.

Біографії авторів

Євген Петрович Хомин, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри комп'ютерних систем управління
Таїса Миколаївна Боровська, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних систем управління
Сергій Петрович Бадьора, КСК «Автоматизація»
к. т. н., провідний інженер

Посилання

1. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений приносящих прибыль / Т. Томас Нэгл. – М.: «Питер», 2001. – 375 с.

2. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (пер. с англ.) / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 1971.– 340 с.

3. Боровська Т. М. Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння: монографія / Т. М. Боровська, С. П. Бадьора, В. А. Северілов, П. В. Северілов; за заг. ред. Т. М. Боровської. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 255 с.

4. Васильська М. В. Дворівнева модель вибору споживачів на лінійці продуктів / М. В. Васильська, В. А. Северiлов, Є. П. Хомин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 6. – С. 35 – 40.
Як цитувати
[1]
Є. Хомин, Т. Боровська, і С. Бадьора, ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕНИМ ОБ’ЄКТОМ ‘ЛІНІЙКА ПРОДУКТІВ’, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.