РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ СИСТЕМ "ВИРОБНИКИ – ПРОДУКТИ – СПОЖИВАЧІ"

  • Таїса Миколаївна Боровська Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Сергиївна Колесник Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Андрійович Северілов Вінницький соціально-економічний інститут
  • Інна Іванівна Михайлова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: розподілена система, виробник, продукт, споживач, робоча модель, імітаційне моделювання, попит, пропозиція, нечіткий вибір, ризики, прийняття рішень

Анотація

Побудовано систему робочих моделей розподіленої системи "виробники – продукти – споживачі". В моделі зімітовано поведінку кожного окремого виробника, споживача й рітейлера. Проведено дослідження на моделях. Отримано нові результати для прямої оцінки ризиків.

Біографії авторів

Таїса Миколаївна Боровська, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних систем управління; інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління
Ірина Сергиївна Колесник, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри обчислювальних систем. Вінницький національний технічний університет
Віктор Андрійович Северілов, Вінницький соціально-економічний інститут
к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій
Інна Іванівна Михайлова, Вінницький національний технічний університет
студентка групи 2КС – 05

Посилання

1. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений, приносящих
прибыль / Томас Т. Нэгл. — М.: Питер, 2001. — 375 с.

2. Kelly K. New Rules for the New Economy. 10 radical strategies for a connected world. — Penguin books, 1999.
— 180 p.

3. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с.

4. Боровська Т. М. Основи теорії управління та дослідження операцій. Навчальний посібник / Т. М.
Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северілов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 242 с. – ISBN 978-966-
641-275-4.

5. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навчальний посібник / Т. М. Боровська, В. А. Северілов,
С. П. Бадьора, І. С. Колесник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 145 с. – ISBN 978-966-641-287-7.
Як цитувати
[1]
Т. Боровська, І. Колесник, В. Северілов, і І. Михайлова, «РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ СИСТЕМ "ВИРОБНИКИ – ПРОДУКТИ – СПОЖИВАЧІ&quot»;, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.