РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗА НАЯВНОСТІ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Галина Юріївна Дерман Вінницький національний технічний університет
  • Таїса Миколаївна Боровська Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Андрійович Северілов Вінницький соціально-економічний інститут

Ключові слова:

прогнозування, оптимальний розвиток, розподіл ресурсів, варіаційна задача, мо- дель-предиктор, композитна модель, субмоделі, узагальнена виробнича система, алгебраїзація задач

Анотація

Запропоновано трирівневу систему управління розвитком багатопродуктової виробничої систе- ми, що не має аналогів. На першому рівні вирішується однокрокова задача оптимального розподілу ресурсів системи між виробничими елементами, на другому рівні – багатокрокова варіаційна зада- ча розвитку. На третьому рівні на підставі даних підсистеми прогнозування визначаються параме- три корекції стратегії розвитку. Використано алгебраізацію задач динаміки та оптимізації.

Біографії авторів

Галина Юріївна Дерман, Вінницький національний технічний університет

магістр кафедри комп'ютерних систем управління

Таїса Миколаївна Боровська, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних систем управління; інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

Віктор Андрійович Северілов, Вінницький соціально-економічний інститут

к. т. н., доцент

Посилання

1. Глушков В. М. Моделирование развивающихся систем / В. М. Глушков, В. В. Иванов, В. М. Яненко. – М.: Наука, 1983. – 353 с.

2. Беллман Р. Некоторые вопросы математической теории управления / Р. Беллман, И. Гликсберг, О. Гросс. – М.: Издат. иностр. литер., 1962. – 233 с.

3. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с.

4. Боровська Т. М. Декомпозиційні структури для прикладних програм синтезу регуляторів / Т. М. Боровсь- ка // "Вісник ВПІ". 2000. – № 1. – С. 12 – 18.

5. Боровська Т. М. Нечітка оптимізація розподілу обмеженого ресурсу у виробничій системі при неопуклих виробничих функціях елементів / Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северiлов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 5. – С. 36 – 41.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 41

Як цитувати

[1]
Г. Ю. Дерман, Т. М. Боровська, і В. А. Северілов, «РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗА НАЯВНОСТІ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ», НаукПраці ВНТУ, вип. 1, Лис 2011.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають