РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА БАЗІ АГРЕГАТНОГО ПІДХОДУ

  • Василь Мартинович Кичак Вінницький національний технічний університет
  • Майя Валеріївна Васильська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: агрегат, агрегативна система, масове обслуговування, імітаційна модель, робоча модель, розподіл ймовірностей, невизначеності, векторизація, багатоканальна система

Анотація

Запропоновано і обґрунтовано побудову узагальненої, відкритої для модифікацій робочої математичної моделі багатоканальної системи масового обслуговування з довільними дисциплінами обслуговування. Функціональні підсистеми імітаційної моделі побудовані як агрегати. Цільове призначення моделі – моделювання процесів в системах мобільного зв’язку.

Біографії авторів

Василь Мартинович Кичак, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
Майя Валеріївна Васильська, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

Посилання

1. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений, приносящих
прибыль / Томас Т. Нэгл. – М.: Питер, 2001. – 375 с.

2. Kelly K. New Rules for the New Economy. 10 radical strategies for a connected world. – Penguin books, 1999. –
180 p.

3. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с.

4. Боровська Т. М. Основи теорії управління та дослідження операцій. Навчальний посібник /
Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северілов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 242 с. –
ISBN 978-966-641-275-4.

5. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навчальний посібник / Т. М. Боровська, В. А. Северілов,
С. П. Бадьора, І. С. Колесник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 145 с. – ISBN 978-966-641-287-7.
Як цитувати
[1]
В. Кичак і М. Васильська, РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ АГРЕГАТНОГО ПІДХОДУ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.