УСТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ НА НЕПРЯМИЙ ПОКАЗНИК ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМИ ЕРИТРОЦИТІВ

  • Юрій Францевич Зіньковський Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»
  • Сергій Макарович Злепко Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Мілентіївна Головня Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»
Ключові слова: проба крові, сканування, середньостатистична форма еритроцита, лазерний промінь

Анотація

Розглянуто визначення наявності патології організму людини за рівнем відхилення середньостатистичної форми еритроцита хворої людини відносно аналогічної умовно здорової людини. Проведено статистичні обрахунки експериментальних даних та підтверджено можливість умовного відокремлення довірчих інтервалів еритроцитів здорових та хворих людей і на їх основі проведення діагностики організму.

Біографії авторів

Юрій Францевич Зіньковський, Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»
д. т. н., академік АПНУ, професор, завідуючий кафедри радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури НТУУ «КПІ»
Сергій Макарович Злепко, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури
Вікторія Мілентіївна Головня, Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»
аспірант кафедри радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури НТУУ «КПІ»

Посилання

1. Пикуза В. П. Экономические и финансовые расчеты в Excel. / В. П. Пикуза, О. Н. Гаращенко – Питер,
Изд-кая группа BHV, 2004 – 397 c.

2. Статистическое представление данных. Проверка отклонения распределения вероятностей от
нормального распределения (ISO 5479-97) : ГОСТ Р ИСО 5479-2002. – [Чинний з 2002-07-01 ] – 2006. – 180 с.
(31 с.)

3. Тучин В. В. Оптическая биомедицинская диагностика. / В. В. Тучин – Г.: Физматлит, –2007. – Т. 1. –
250 с.

4. Павлов С. В. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи: моногр. /
С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник – Вінниця: Універсум. – Вінниця, 2007. – 252 с.

5. Васильківський І. В. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ:
моногр. / І. В. Васильківський, В. Г. Петрук – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 171 с.
Як цитувати
[1]
Ю. Зіньковський, С. Злепко, і В. Головня, УСТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ НА НЕПРЯМИЙ ПОКАЗНИК ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМИ ЕРИТРОЦИТІВ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.