БЛОЧНИЙ ШИФР НА ОСНОВІ ПСЕВДОНЕДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ КРИПТОПРИМІТИВІВ

  • Володимир Андрійович Лужецький Вінницький національний технічний університет
  • Аліна Василівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: симетричні блочні шифри, криптографія, псевдонедетерміновані послідовності

Анотація

Запропоновано новий підхід до реалізації блочного шифру, який базується на використанні псевдонедетермінованих послідовностей криптопримітивів та розбитті повідомлення на блоки різної довжини на кожному з раундів перетворення.

Біографії авторів

Володимир Андрійович Лужецький, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри захисту інформації
Аліна Василівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри захисту інформації

Посилання

1. Аграновский А. В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование /
А. В. Аграновский, Р. А. Хади. – М.: СОЛОН-Пресс, 2002. – 256 с.

2. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях /
М. А. Иванов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. – 346 c.

3. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке Си. / Б.
Шнайер. – М.: ТРИУМФ, 2003. – 816 с.: ил.

4. Kam J. Structured design of substitution-permutation encryption networks / J. Kam, G. Davida // IEEE
Transactions on Computers. – 1979. – Vol. 28, №10. – P. 747.

5. Heys H. Substitution-permutation networks resistant to deferential and linear cryptanalysis / H. Heys,
S. Tavares // Journal of Cryptology. – 1996. – Vol. 9, №1. – P.1 – 19.

6. Daemen J. The block cipher SQUARE / J. Daemen, V. Rijmen, L. Knudsen // Fast Software Encryption: FSE'97,
Israel, January 1997 / Computer Science. Springer – Verlag. – 1997. – Vol. 1267. – P. 149 – 165.

7. Молдовян Н. А. Криптография: от примитивов к синтезу алгоритмов. / Н. А. Молдовян, А. А. Молдовян,
М. А. Ефремов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 448 с.

8. Алферов А. П. Основы криптографии / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузмин. – М.: Гелиос АРВ,
2001. – 479 с.

9. Шеннон К. Работы по теории информации и кібернетики / К. Шеннон – М., 1963. – 829 с.

10. Адигеев М. Г. Введение в криптографію. Ч.1. Основные понятия, задачи и методы криптографии /
М. Г. Адигеев. – Ростов-на-Дону: Ростовский гос. ун-т, 2002. – 35 с.
Як цитувати
[1]
В. Лужецький і А. Остапенко, БЛОЧНИЙ ШИФР НА ОСНОВІ ПСЕВДОНЕДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ КРИПТОПРИМІТИВІВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.