АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИКИ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Євгеній Миколайович Крижановський Вінницький національний технічний університет
  • Анна Василівна Васильчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: екологічний стан басейнів річок, антропогенне навантаження, геоінформаційні системи, візуалізація даних

Анотація

Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих та середніх річок отримала подальший розвиток шляхом застосування ГІС-технологій для автоматизації представлення результатів класифікації. Розроблені теоретичні засади апробовано для розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих та середніх річок Вінницької області.

Біографії авторів

Євгеній Миколайович Крижановський, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри моделювання та моніторингу складних систем
Анна Василівна Васильчук, Вінницький національний технічний університет
магістр наукового спрямування, помічник ректора

Посилання

1. Яцик А. В. Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України // А. В. Яцик, Л. Б. Бишовець, О. М. Петрук, А. П. Чернявська. – К, 2007, – 71 с.

2. Мокін В.Б. Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми. Монографія / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Г.В. Горячев, О.В. Давиденко, А.І. Катасонов, А.Р. Ящолт / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 310 с.

3. Геоинформационная система "КАРТА 2000" ("Панорама 7.х" 1991–2004). Руководство пользователя ("Mapguide"). – РФ, Ногинск: КБ Панорама, 2004. – 112 с.
Як цитувати
[1]
Є. Крижановський і А. Васильчук, АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИКИ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.