ПОБУДОВА ГІС-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДАНИХ ТА МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ XML-ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У РІЧКАХ

  • Віталій Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Любов Миколаївна Скорина Вінницький національний технічний університет
  • Євгеній Миколайович Крижановський Вінницький національний технічний університет
  • Микола Анатолійович Гораш ТОВ «Софт Генерація», м. Вінниця
Ключові слова: геоінформаційна система, математична модель, база даних, XML, PMML, MathML, SBML, GML, WaterML, KNIME, моделювання процесів, річка

Анотація

Проведено аналіз відомих форматів формалізації математичних моделей та просторових форматів, які є актуальними для оброблення даних і моделювання процесів у річках: PMML, MathML, SBML, GML, WaterML, за системою критеріїв: кількість класів математичних моделей на прикладі задач моделювання процесів у річках; наявність репозиторіїв вже ідентифікованих моделей, інтегрування з мовами програмування; наявність специфічних тегів для роботи з просторовими даними; наявність середовищ для автоматизованої формалізації та імпорту/експорту XML-моделей. Запропоновано інтегральний критерій. Наведено приклади застосування цієї системи критеріїв для вибору оптимального XML-формату для збереження даних і моделей за різних ваг певних критеріїв та умов: якщо основним критерієм є наявність геоприв’язки, тоді оптимальною XML-мовою є WaterML, якщо – можливість формалізації будь-яких аналітичних моделей, особливо гідробіологічних, тоді – SBML, а якщо необхідною є автоматизація алгоритмів штучного інтелекту, тоді – PMML.

Охарактеризовано відомі технології збереження атрибутивних та просторових даних ГІС для їх автоматизованого оброблення: KML, Shapefile, GPX, GeoJSON, SXF, база геоданих ArcGIS, Spatialite (SQLite), MapInfo TAB format. Відзначено, що за критерієм кількості згадувань в документах зі словом «map», які знаходить пошукова система Google, найбільш популярними у світі є формати KML (22 млн.), GPX (20 млн.) та Shapefile (11,5 млн.).

Вперше запропоновано структуру ГІС-інтегрованої системи даних і моделей на основі XML-формалізації та проілюстровано її працездатність на прикладі прогнозування середньорічних витрат води для 50% забезпеченості за багаторічний період у басейні річки Дністер у середовищі KNIME Analytics Platform.

Отримані результати дозволяють забезпечити швидкість побудови, універсальність та широкий функціонал ГІС-інтегрованих систем баз даних і моделей.

Біографії авторів

Віталій Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Любов Миколаївна Скорина, Вінницький національний технічний університет

асистент та аспірант кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Євгеній Миколайович Крижановський, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Микола Анатолійович Гораш, ТОВ «Софт Генерація», м. Вінниця

інженер-програміст

Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати
[1]
В. Мокін, Л. Скорина, Є. Крижановський, і М. Гораш, ПОБУДОВА ГІС-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДАНИХ ТА МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ XML-ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У РІЧКАХ, НПВНТУ, № 2, Чер 2018.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.