МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ У БАГАТОВИМІРНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ, ЩО ДОПУСКАЮТЬ ЛІНЕАРИЗАЦІЮ, МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ НЕ ВИЩЕ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ, ЕКВІВАЛЕНТНИМИ ЗА ЧАСТОТОЮ ЗРІЗУ

  • Олександр Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Олександрівна Чернова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: динамічна система, математична модель, частота зрізу, диференціальне рівняння, еквівалентування, метод найменших квадратів

Анотація

Запропоновано метод ідентифікації процесів у багатовимірних динамічних об’єктах, що
допускають лінеаризацію і працюють у режимі прямої передачі сигналу, математичними моделями
не вище третього порядку, еквівалентними за частотою зрізу. Алгоритм методу ґрунтується на
системі рівнянь, одна частина яких синтезується з урахуванням граничних умов, що задаються
частотою зрізу, а інша частина синтезується за стандартною процедурою методу найменших
квадратів відносно логарифмічних частотних характеристик.

Біографії авторів

Олександр Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри відновлювальної енергетики
та транспортних електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК)

Віталій Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерного еколого-
економічного моніторингу та інженерної графіки

Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет

акад. Національної АПН України, д. т. н., проф., професор кафедри
ВЕТЕСК

Ірина Олександрівна Чернова, Вінницький національний технічний університет
інженер науково-дослідної частини

Посилання

1. Мокін О. Б. Визначення умов, за яких рух динамічних об’єктів з порядком математичних моделей, вищим
трьох, можна описувати еквівалентними моделями з порядком, не вищим трьох / О. Б. Мокін, В. Б. Мокін,
Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — №4. — С. 7 – 15.

2. Макаров И. М. Линейные автоматические системы / И. М. Макаров, Б. М. Менский. — М.:
Машиностроение, 1977. — 464 с.

3. Цыпкин Я. З. Основы информационной теории идентификации / Цыпкин Я. З. — М.: Наука, 1984. — 320
с.

4. Бабак В. П. Обробка сигналів / В. П. Бабак, В. С. Хандецький, Е. Шрюфер. — К.: Либідь, 1999. — 496 с.
Як цитувати
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.