ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ З ГЕОМЕТРИЧНОЮ МЕРЕЖЕЮ

  • Вікторія Юріївна Балачук Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Русланович Ящолт Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: екологічні ризики, якість поверхневих вод, оцінка екоризиків, моделювання екоризиків, екологічна мережа

Анотація

Проведено аналіз основних наявних підходів до оцінювання екологічних ризиків. Здійснено формалізацію кодування ділянок річок у розгалуженій річковій мережі. Виведено співвідношення для оцінювання очікуваного екологічного ризику замикальної ділянки річки. Приведено приклад розрахунку очікуваного екологічного ризику.

Біографії авторів

Вікторія Юріївна Балачук, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри КЕЕМІГ
Віталій Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри КЕЕМІГ
Андрій Русланович Ящолт, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри КЕЕМІГ

Посилання

1. Жукинский В. Н. Экологический риск и экологический ущерб качеству поверхностных вод: актуальность, терминология, количественная оценка / В. Н. Жукинский // Вод. ресурсы. – 2003. – Т. 30, № 2. – С. 213 – 321.

2. Ищук А. А. Прогнозно-моделирующие комплексы для Правительственной информационно-аналитической системы по чрезвычайным ситуациям / А. А. Ищук. В. Е. Козлитин [та інші] // ArcReview. Современные геоинформационные технологии. – 2002. – № 2 (21). – С. 14 – 15.

3. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия [Електронний ресурс] / Министерства природных ресурсов РФ. (Методика от 30.11. 1992 г.). – Режим доступу: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_10592_DocumIsPrint__Page_1.html.

4. Алымов В. Т. Техногенный риск: Анализ и оценка / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасов. – М.: ИКЦ Академкнига, 2005. – 118 с.

5. Мокін В. Б. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод: монографія. / В. Б. Мокін, Б. І. Мокін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 152 с.

6. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми: Монографія / [Мокін В. Б., Боцула М. П., Горячев Г. В. та інш.] ; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, – 2005. – 310 с.
Як цитувати
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.