МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Андрій В'ячеславович Камінський Вінницький національний технічний університет
  • В'ячеслав Вікторович Камінський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

запас пропускної здатності, розрахункове навантаження, допустимість режиму роботи елемента ЕПС, математична модель, комп'ютерна модель, пасивні та активні обмеження, кабельна лінія

Анотація

У роботі проаналізовано та формалізовано поняття запасу пропускної здатності силового еле-мен¬ту електропостачальної системи (ЕПС) із урахуванням усіх умов допустимої експлуатації цього еле¬менту. Запропоновані математична та комп'ютерна моделі процесів визначення запасу про¬пуск¬-ної здатності кабельних ліній, придатні до використання в умовах розширення виробництва, модер¬н-іза¬ції техноло¬гіч¬них про¬це¬сів та підключення нових споживачів електрое¬нер¬гії до існуючої елек¬тро-мережі.

Біографії авторів

Андрій В'ячеславович Камінський, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри моделювання та моніторингу склад¬них систем

В'ячеслав Вікторович Камінський, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Временные руководящие указания по определению электрических нагрузок промышленных предприятий. – М.: Госэнергоиздат, 1961. – 27 с.

2. Погребняк Н. Н. Совершенствование методов определения расчетных нагрузок по нагреву / Н. Н. Погребняк // Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: электротехника и энергетика, выпуск 5-Донецк: ДонГТУ. – 2000. – С. 146 – 149.

3. Совершенствование методов расчета электрических нагрузок [Електронний ресурс] / Куренный Э. Г., Дмитриева Е. Н., Погребняк Н. Н., Башков В. М. – Режим доступа: http://masters.donntu.edu.ua/2006/eltf/belyaev/library/ist_2.htm.

4. Нестеренко И. С. Методы расчета нагрузок промышленных электрических сетей / И. С. Нестеренко // Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: электротехника и энергетика, выпуск 11. – Донецк: ДонГТУ. – 2006. – С. 521 – 527.

5. Кудрин Б. И. Электроснабжение, инвестиционное проектирование и закрытие проблемы расчёта электрических нагрузок / Б. И. Кудрин, С. А. Цырук. // Электрика. – 2006. – № 4.– С. 3 – 11.

6. Инструктивные и информативные материалы по проектированию электротехнических промышленных установок. Указания по расчету электрических нагрузок: РТМ 36.18.32.4-92. – [Чинний з 01.01.93]. – М.: ВНИПИ Тяжпромэлектропроект. – 9 с.

7. Правила устройства электроустановок. – Харьков: Изд-во “Форт”, 2009. – 704 с.

8. Камінський В. В. Комп'ютерні моделі визначення розрахункових навантажень за експериментальними даними / В. В. Камінський, А. В. Камінський // Вісник ВПІ. – 2010. – №1. – С. 47 – 51.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 60

Як цитувати

[1]
А. В. Камінський і В. В. Камінський, «МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2011.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.