ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЙ РІВНІВ СЛАБКИХ МНОЖИН НАВАНТАЖЕННЯ У ВУЗЛАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ

  • Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В'ячеслав Вікторович Камінський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: слабка множина потужності, функція рівнів, напрямленість, напрямлений рівень належності

Анотація

У роботі, базуючись на результатах проведених теоретичних досліджень та експертних проце- дур, сформульовано загальні принципи побудови функцій рівнів слабких множин потужності вузлів електропостачальних систем. Отримані результати можуть бути використані в процесі створен- ня непрямих параметричних методів побудови таких функцій.

Біографії авторів

Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, академік НАПНУ, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
В'ячеслав Вікторович Камінський, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Мокін Б. І. Слабкі множини та їх застосування до розв’язання задач прийняття рішень в умовах невизначе- ності даних / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник ВПІ. – 2004. – № 3. – С. 102 – 108.

2. Мокін Б. І. Слабкі множини як альтернатива нечітким множинам в моделюванні невизначених параметрів складних систем / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник ВПІ. – 2006. – № 6. – С. 226 – 230.

3. Мокін Б. І. Математичне моделювання невизначених параметрів режиму електромереж з допомогою слабких множин / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник ВПІ. – 2005. – № 6. – С. 89 – 96.

4. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной / [А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, О. А. Крумберг и др.] – Рига: Зинатне, 1982. – 256 с.

5. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / [А. Н. Аверкин, И. З. Батыршин, А. Ф. Блишун, В. Б. Силов, В. Б. Тарасов] / Под. ред. Д. А. Поспелова – М.: Наука, 1986. – 312 с.

6. Мокін Б. І. Геометрична інтерпретація слабких множин та їх систем нечітких реалізацій / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник ВПІ. – 2006. – № 4. – С. 34 – 47.
Як цитувати
[1]
Б. Мокін і В. Камінський, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЙ РІВНІВ СЛАБКИХ МНОЖИН НАВАНТАЖЕННЯ У ВУЗЛАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.