ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ГІБРИДНОГО АВТОМОБІЛЯ ІЗ СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДА, ЯКА НЕПРАЦЮЄ

  • Олександр Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Анатолійович Лобатюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: оптимізація руху, гібридний автомобіль, двигун внутрішнього згоряння, двигун постійного струму

Анотація

Розв’язана задача оптимізації руху транспортного засобу з комбінованим приводом від двигуна внутрішнього згорання та від електричного двигуна постійного струму  дорогою, яка, крім горизонтальних ділянок, містить спуски та підйоми, а рух здійснюється за умови, що систему електропривода вимкнено.

Біографії авторів

Олександр Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., проф., завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК)
Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет
акад. НАПН України, д. т. н., проф., професор кафедри ВЕТЕСК
Віталій Анатолійович Лобатюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри ВЕТЕСК

Посилання

1. Декомпозиція задачі оптимізації руху транспортного засобу з комбінованим приводом [Електронний ресурс] / О. Б. Мокин, Б. І. Мокин, В. А. Лобатюк, О. П. Кубрак // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2015. – № 3. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/9/9.

2. Петров Ю. П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю. П. Петров // Москва-Ленинград: Энергия, 1965. – 220 с.

3. Мокін Б. І. Теорія автоматичного керування, методологія та практика оптимізації / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вінниця: ВНТУ, 2013. – 210 с.

4. Бронштейн И. Н. Справочник по математике / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев // Москва: Наука, 1967. – 608 с.
Опубліковано
2016-01-14
Як цитувати
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.