ОЦІНКА ПОТУЖНОСТІ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ОТРИМАНА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ З ВІТРОВОГО ПОТОКУ, СТВОРЮВАНОГО ЗАЛІЗНИЧНИМ ПОТЯГОМ

  • Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Вадим Павлович Базалицький Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Васильович Горенюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: залізничний транспорт, вітроенергетика, вітрові потоки, вітроенергетична установка, оцінювання потужності, експеримент

Анотація

У роботі викладено результати експериментального дослідження вітрових потоків, створюваних залізничним потягом, виконаного з метою оцінювання потужності, яку можна відібрати від цих потоків за допомогою вітроенергетичної установки, розміщеної біля залізничної колії.

Біографії авторів

Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет
акад. НАПН України, д. т. н., професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Олександр Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., доцент, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Вадим Павлович Базалицький, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Віктор Васильович Горенюк, Вінницький національний технічний університет
інженер 1-ої категорії, кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Фатеев Е. М. Ветродвигатели и ветроустановки / Фатеев Е. М. – М : Сельхозгпз, 1948. – 545 с.

2. Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы / Мхитарян Н. М. – К. : Наукова думка, 1999. – 320 с.

3. Иванов Э. А. Электрическая централизация трілок и светофоров / Э. А. Иванов, О. Н. Масловская, О. И. Колотова. – М : Маршрут, 2002. – 167 с.

4. Мокін Б. І. Вітроелектротехнічні комплекси для відбору потужності вітрових потоків, створюваних електропотягами / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, В. П. Базалицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 4 – С. 111 – 113.

5. Мокін Б. І. Оцінка потужності, яка може бути отримана з вітрового потоку, створюваного рухом залізничного потяга / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, В. П. Базалицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 1. – С. 81 – 84.

6. Measurement of the aerodynamic pressures produced by passing trains : (Proceedings of the 2002 ASME/IEEE Joint Rail Conference Washington, DC, April 23-25, 2002) [Електронний ресурс] / Robert A. MacNeill and Samuel Holmes. – Режим доступу: http://www.acusim.com/papers/Train-Aero-Paper.pdf.

7. Мокін Б. І. Структура та характеристики лабораторного стенда для оцінки енергетичного потенціалу вітрових потоків / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, В. П. Базалицький, В. В. Горенюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 2. – С. 69 – 72.
Як цитувати
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.