ВПЛИВ ТЕРТЯ НА ПРОЦЕС ШТАМПУВАННЯ РЕГУЛЯРНИХ ПРОФІЛІВ З ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

  • Віктор Валерійович Савуляк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: напруження, деформації, листовий матеріал, штампування, плоский напружений стан

Анотація

У статті проаналізовано вплив параметрів тертя на математичну модель деформування листового матеріалу під час штампування. На робочих поверхнях пуансону і матриці запропоновано формувати підвищену шорсткість у повздовжньому напрямку профілю для приведення напруженого стану матеріалу до плоского вигляду.

Біографія автора

Віктор Валерійович Савуляк, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Тришевский О. И. Снижение металлоёмкости гнутых профилей за счёт деформационного упрочнения / О. И. Тришевский, Е. Г. Полстянкин, Р. Ю. Дебердеев // Сталь.  1988.  № 8.  С. 36  37.

2. Стеблюк В. И. Разработка теории и методов интенсификации формоизменяющих операций листовой штамповки: дис... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Стеблюк Владимир Иванович.  К., 1998. – 340 с.

3. Savuliak V. Modelling of the process of regular profiles stamping from sheet materials / V. Savuliak // Buletinul institutului politehnic din Iasi. – 2011. – Tomul LVII (LXI). Fasc. 4. – P. 199 – 208.

4. Попов Е. А. Основы теории листовой штамповки / Е. А. Попов. – М.: Машиностроение, 1977. – 278 с.

5. Сивак И. О. Получение гофрированних заготовок методами локальной пластической деформации / И. О. Сивак, В. В. Савуляк // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. – 2003.  С. 392 – 394.

6. Огородников В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке давленим / В. А. Огородников. – К.: Вища школа, 1983. – 175 с.

7. Сивак І. О. Штампування гофрованих заготовок з використанням гідростатичного підпору / І. О. Сивак, В. В. Савуляк // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. – 2004.  С. 331 – 335.

8. Сивак І. О. Дослідження процесу виготовлення гофрованих заготовок / І. О. Сивак, В. В. Савуляк // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. – 2005.  С. 287 – 290.
Як цитувати
[1]
В. Савуляк, ВПЛИВ ТЕРТЯ НА ПРОЦЕС ШТАМПУВАННЯ РЕГУЛЯРНИХ ПРОФІЛІВ З ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.