ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ЛИСТОВИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗСУВ

  • Віктор Григорович Писаренко Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт"
  • Віктор Валерійович Савуляк Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Євгеніївна Билічкіна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: напруження, деформації, листовий матеріал, випробування на зсув, плоский напружений стан

Анотація

У статті проаналізовано вплив геометричних параметрів листових зразків для випробувань на
зсув на показники напружено-деформованого стану в зоні вимірювання під час випробувань. Для
забезпечення умов деформування, близьких до зсуву, запропоновано нову конструкцію листових
зразків. Установлено вплив геометричних характеристик запропонованих листових зразків на
величину показників напружено-деформованого стану та їхню різницю в зоні вимірювання.

Біографії авторів

Віктор Григорович Писаренко, Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт"
д. т. н., начальник КНВО "ФОРТ"
Віктор Валерійович Савуляк, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, доцент кафедри технології та автоматизації
машинобудування

Вікторія Євгеніївна Билічкіна, Вінницький національний технічний університет
студент інституту машинобудування та транспорту

Посилання

1. Огородніков, В. А. Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму
деформації / Огородніков В. А., Музичук В. І., Нахайчук О. В. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 179 с.

2. Огородников, В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением / Огородников В. А. –
К.: Вища школа, 1983. – 175 с.

3. Савуляк, В. В. Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з важкодеформівних
листових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» /
В. В. Савуляк. – Вінниця, 2007. – 21 с.
Як цитувати
[1]
В. Писаренко, В. Савуляк, і В. Билічкіна, ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ЛИСТОВИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗСУВ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.