ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

  • Олег Олександрович Ковалюк Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Олександрович Ковалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Ключові слова: інтеграція, розподілена інформаційна система, обробка інформації

Анотація

Розглянуто актуальне завдання інтеграції програмних компонентів розподіленої інформаційної системи. Проаналізовано основні засоби інтеграції. Запропоновано схему реалізації взаємодії елементів інформаційної розподіленої системи для задач регламентованого обміну інформацією.

Біографії авторів

Олег Олександрович Ковалюк, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри комп’ютерних систем управління.
Дмитро Олександрович Ковалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
к. т. н., старший викладач кафедри автоматизації хімічних виробництв

Посилання

1. Хританков А. С. Анализ эффективности распределенных вычислительных систем при решении больших задач / А. С. Хританков, М. А. Посыпкин // Труды конференции "Современные информационные технологии и ИТ-образование". – 2008. – С. 528 – 536.

2. Теленик С. Ф. Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ / С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. М. Букасов // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2006. – № 44. – С. 234 – 239.

3. Интеграция разнородных вычислительных ресурсов на прикладном уровне при решении сложных вычислительных задач : (IV Международная научно-практическая конференция : «Современные информационные технологии и ИТ-образование»). М. А. Посыпкин. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://2009.it-edu.ru/docs/Sekziya_8/1_Posipkin_1257534092123397.doc.

4. Карпов Л. Е. Архитектура распределенных систем программного обеспечения / Л. Е. Карпов. – М.: МАКС Пресс, МГУ, ВМК, 2007. – 132 с.

5. Палагин А. В. Системная интеграция средств компьютерной техники / А. В. Палагин, Ю. С. Яковлев. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 680 с.
Як цитувати
[1]
О. Ковалюк і Д. Ковалюк, ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.