ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ РЕГУЛЯТОРІВ

  • Дмитро Олександрович Ковалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Олег Олександрович Ковалюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: технологічний процес, система керування, регулятор, моделювання

Анотація

У статті досліджено роботу систем керування з різними типами регуляторів на прикладі ацетиленового генератора. Отримано їхні перехідні характеристики та розраховано показники якості. Наведено рекомендації для доцільності застосування ПІД, нечіткого, адаптивного та нейромережевого регуляторів.

Біографії авторів

Дмитро Олександрович Ковалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент кафедри автоматизації хімічних виробництв
Олег Олександрович Ковалюк, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних систем управління

Посилання

1. Антонов В. Н. Производство ацетилена / В. Н. Антонов, А. С. Лапидус. – М. : Химия, 1970. – 416 с.

2. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления : Учебник / [под ред. Н. Д. Егупова]. – [2-
е изд. стереотипное]. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 744 с.

3. Гостев В. И. Нечеткие регуляторы в системах автоматического управления / В. И. Гостев. – К. :
«Радіоаматор», 2008. – 972 с.

4. Жученко А. І. Нечітка система керування температурним режимом ацетиленового генератора /
А. І. Жученко, Д. О. Ковалюк, Є. В. Дзюба // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. –
№ 1/2 (67). – С. 48 – 51.

5. Леоненков А. Ю. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTech / А. Ю. Леоненков. – С.-Птб. : БХВ, 2003.
– 720 с.

6. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. – М. : Горячая
Линия - Телеком, 2007. – 288 с.

7. Сигеру Омату Нейроуправление и его приложения / Сигеру Омату, Марзуки Халид, Рубия Юсоф. – М.
: ИПРЖР, 2000. – 272 с.
Опубліковано
2015-04-23
Як цитувати
[1]
Д. Ковалюк і О. Ковалюк, ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ РЕГУЛЯТОРІВ, НПВНТУ, № 1, Квіт 2015.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.