ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛИ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В НИХ

  • Олександр Дмитрович Демов Вінницький національний технічний університет
  • Олег Васильович Слободянюк Вінницький національний технічний університет
  • Денис Анатолійович Базалицький Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: декомпозиція мережі, втрати активної потужності, формула Тейлора

Анотація

На основі формули Тейлора запропоновано модель розділення функції зниження втрат на два складники: перший – зниження втрат активної потужності, зумовлене дією окремих конденсаторних установок; другий – зниження втрат активної потужності, зумовлене їхньою спільною дією, що дозволяє проводити декомпозицію мережі.

Біографії авторів

Олександр Дмитрович Демов, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Олег Васильович Слободянюк, Вінницький національний технічний університет
магістрант
Денис Анатолійович Базалицький, Вінницький національний технічний університет
студент

Посилання

1. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии / Ю. С. Железко. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 200 с.

2. Карпов Ф. Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях / Ф. Ф. Карпов. – М. : Энергия, 1975. – 184 с.

3. Демов О. Д. Декомпозиція функції втрат активної потужності в електричних мережах при розрахунку компенсації реактивної потужності / О. Д. Демов, О. П. Паламарчук // Вісник КДУ. – 2010. – № 3.– С. 117 – 120.

4. Реклейтис Г. Оптимизация в технике” В 2-х книгах. Книга 1 / Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел; пер. с англ. В. Я. Алтаева, В. И. Моторина. – Москва : Мир, 1986. – 347 с.

5. Демов О. Д. Розрахунок поетапного впровадження конденсаторних установок в розподільні мережі енергопостачальних компаній при дефіциті коштів / О. Д. Демов, А. Б. Миндюк, І. О. Бандура // Новини енергетики. – 2011. – № 4. – С. 38 – 44.
Як цитувати
[1]
О. Демов, О. Слободянюк, і Д. Базалицький, ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛИ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В НИХ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.