РОЗВИТОК ПРИНЦИПУ ВІДБРАКОВУВАННЯ ХИБНИХ КООРДИНАТ ОБ'ЄКТА ДЛЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЛОКАЦІЇ

  • Олег Володимирович Онищук Вінницький національний технічний університет
  • Іван Васильович Гурман Хмельницький національний університет
Ключові слова: принцип визначення координат, відбраковування хибних координат

Анотація

У роботі дістав подальшого розвитку принцип перевірки достовірності методу визначення координат об'єкта, який ґрунтується на закономірності між положенням об’єкта відносно датчиків і знаками та абсолютними значеннями різниць дальностей.

Біографії авторів

Олег Володимирович Онищук, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
Іван Васильович Гурман, Хмельницький національний університет
завідувач лабораторії кафедри комп’ютерних систем та мереж

Посилання

1. Каразинов Ю. М. Радиотехнические системы / Ю. М. Каразинов. – М.: Высш. шк., 1990. – 496 с.

2. Сосулин Ю. Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации / Ю. Г. Сосулин. – М. : Радио и связь, 1992. – 304 с.

3. Беляевский Л. С. Обработка и отображение радионавигационной информации / Л. С. Беляевский, В. С. Новиков, П. В. Оленюк. – М. : Радио и связь, 1990. – 232 с.

4. Дудкин В. А. Системы и средства управления физической защитой объектов : Монография / [Дудкин В. А., Джазовский Н. Б., Оленин Ю. А. и др.] ; под ред. Ю. А. Оленина. – Пенза : ПГУ, 2003. – [Кн. 2]. – 256 с.

5. Дудкин В. А. Вариант построения пассивных сейсмических локаторов, основанных на измерении временных задержек / В. А. Дудкин // Современные технологии безопасности. – 2005. – № 4. – С. 24 – 29.

6. Пат. 2309420 С1 Российская Федерация, МПК6 G 01 S 3/46. Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство / Сайбель А. Г., Гришин П. С.; заявитель и патентообладатель Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского. – № 2006103054/09 ; заявл. 02.02.06; опубл. 27.10.07.

7. Сайбель А. Г. Разностно-дальномерный метод радиопеленгования / А. Г. Сайбель // Радиотехника / под ред. Ю. В. Гуляева. – М. : «Радиотехника», 2003. – № 4. – С. 39 – 41.

8. Сайбель, А. Г. О снижении систематической погрешности пеленгования / А. Г. Сайбель, Б. А. Ушаков // Радиоконтроль / под ред. Г. С. Емельянов. – М. : «Связь», 2005. – № 8. – С. 25 – 35.
Як цитувати
[1]
О. Онищук і І. Гурман, РОЗВИТОК ПРИНЦИПУ ВІДБРАКОВУВАННЯ ХИБНИХ КООРДИНАТ ОБ’ЄКТА ДЛЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЛОКАЦІЇ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.