ДІАГНОСТУВАННЯ РОБОТИ КІЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТУ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

  • Алла Серафимівна Моргун Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Василівна Франчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: метод граничних елементів, кільцеві та круглі фундаментні конструкції, нелінійна стадія поведінки ґрунту

Анотація

За числовим методом граничних елементів проведено прогнозування несучої спроможності кільцевих та круглих фундаментів відповідальних споруд, проведено порівняння їх роботи, обґрунтовано більш доцільний варіант фундаментної конструкції.

Біографії авторів

Алла Серафимівна Моргун, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва
Ольга Василівна Франчук, Вінницький національний технічний університет
магістрант інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Бреббия К. Методы граничных элементов / Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. – М. : Мир, 1987. – 525 с.

2. Бойко І. П. Наружено-деформований стан грунтового масиву при побудові нових фундаментів поблизу існуючих будинків / І. П. Бойко, В. О. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА. 2004. Вип. 28. – С. 3 – 10.

3. Николаєвский В. Н. Современные проблемы механики грунтов / Николаєвский В. Н. // Определяющие проблемы механики грунтов. – М.: Стройиздат, 1975. – 285 с.

4. Моргун А. С. Застосування МГЕ у розрахунках паль в пластичному середовищі грунту / Моргун А. С. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – 64 с.
Як цитувати
[1]
А. Моргун і О. Франчук, ДІАГНОСТУВАННЯ РОБОТИ КІЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТУ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Будівництво

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.