АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПРОГНОЗУВАННІ НАДІЙНОСТІ ФУНДАМЕНТIВ ВИСОТНИХ СПОРУД

  • Алла Серафимівна Моргун Вінницький національний технічний університет
  • Ганна Олександрівна Швець Вінницький національний технічний університет
  • Олексій Сергійович Шевченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: метод граничних елементів, рівняння стану, пружність, пластичність, напружено-деформований стан

Анотація

Стаття містить теоретичне обґрунтування розв’язку нелінійної задачі фундаментобудування, що потребує залучення теорії пружності, пластичності, ЕОМ. Урахування пластичності сприяє підняттю несної спроможності фундаментної конструкції.

Біографії авторів

Алла Серафимівна Моргун, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., проф., завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва ФБТЕГП
Ганна Олександрівна Швець, Вінницький національний технічний університет
магістрант ФБТЕГП ВНТУ
Олексій Сергійович Шевченко, Вінницький національний технічний університет
магістрант ФБТЕГП

Посилання

1. Определяющие законы механики грунтов / [под ред. В. Н. Николаевского, ред. серии А. Ю. Ишлинский,
Г. Г. Черный]. – М. : Мир, 1975. – 231 с.

2. Бойко І. П. Напружено-деформований стан ґрунтового масиву при побудові нових фундаментів поблизу існуючих будинків / І. П. Бойко, О. В. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2004. – Вип. 28. – С. 3 – 10.

3. Моргун А. С. Метод граничних елементів в розрахунках несучої спроможності кільцевих та круглих в плані фундаментних конструкцій / А. С. Моргун, О. В. Франчук // Вісник ВПІ. – 2012. – № 5. – С. 11 – 14.

4. Бреббия К. Методы граничных елементов / К. Бреббия, Ж. Теллес, Л. Вроубел. – М. : Мир, 1987. – 525 с.

5. Голубков В. Н. Исследование процесса формирования зоны деформации в основаниях одиночных свай / В. Н. Голубков, Ю. Ф. Тугаенко, Б. О. Хуторянский // Основания и фундаменты: Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – 1971. – Вып. 4. – С. 9 – 13.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
[1]
А. Моргун, Г. Швець, і О. Шевченко, АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПРОГНОЗУВАННІ НАДІЙНОСТІ ФУНДАМЕНТIВ ВИСОТНИХ СПОРУД, НПВНТУ, № 2, Лип 2015.
Розділ
Будівництво

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.