ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМІВ РЕГУЛЮВАННЯ МОМЕНТУ ДЛЯ ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

  • Сергій Михайлович Пересада Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Сергій Миколайович Ковбаса Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Артур Богданович Воронко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: асинхронний тяговий електропривод, векторне управління моментом, механічні характеристики

Анотація

Наведено результати порівняльного експериментального тестування алгоритмів частотного і векторного керування моментом асинхронного двигуна. Показано переваги застосування систем векторного керування в електроприводах транспортних засобів.

Біографії авторів

Сергій Михайлович Пересада, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д. т. н., профессор, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода
Сергій Миколайович Ковбаса, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода
Артур Богданович Воронко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода

Посилання

1. Ковбаса С. Н. Высокопроизводительный унифицированный контроллер на основе DSP TMS320F28335 для электромеханических систем / С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія й практика. – 2013. – № 36 (1009). – С. 293 – 297.

2. Пересада С. М. Обобщенный алгоритм частотного управления асинхронными двигателями. Часть 1: синтез на основе второго метода Ляпунова / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Ю. Онанко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2011. – Вип. 2/2011 (14). – C. 13 – 16.

3. Пересада С. М. Управление моментом и потоком асинхронного двигателя без использования информации о токах статора / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. С. Бовкунович // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – 2008. – № 3 (50). – Ч. 1. – С. 88 – 92.

4. Пересада С. М. Грубое векторное управление моментом и потоком асинхронного двигателя / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. С. Бовкунович // Технічна електродинаміка. – 2010. – № 1. – С. 60 – 66.

5. Пересада С. М. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 2. – С. 81 – 82.

6. Пересада С. М. Сравнительное экспериментальное тестирование алгоритмов векторного и частотного управления моментом асинхронного двигателя в электромеханических системах пассажирского электротранспорта / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. С. Бовкунович // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – 2009. – № 4 (57). – Ч. 1. – С. 13 – 16.
Як цитувати
[1]
С. Пересада, С. Ковбаса, і А. Воронко, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМІВ РЕГУЛЮВАННЯ МОМЕНТУ ДЛЯ ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.